Thống kê truy cập

OnlineĐang truy cập: 6

Thống kê tuầnThống kê tuần: 103

Thống kê thángThống kê tháng: 4198

Tổng truy cập:Tổng truy cập:: 447783

Chi tiết

Nhân Sự Chủ Chốt

Ông Lê Đình Hùng

Tổng Giám đốc - ĐDPL
Chủ phần hùn - CPA

Hội viên Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam - VACPA, thành viên của Hội Tư vấn thuế Việt Nam, Cử nhân kinh tế, Kiểm toán viên quốc gia từ năm 2011.

Đã hơn 15 năm công tác trong lĩnh vực kế toán - kiểm toán, trong đó 06 năm công tác tại Công ty TNHH Kiểm Toán Mỹ (AA) và Công ty TNHH Kiểm Toán Tư vấn  Độc Lập (IAC). Từ Năm 2011 là Thành viên sáng lập, Tổng Giám đốc và là đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH kiểm toán Đại Tín.

Đã trực tiếp tham gia kiểm toán Kiểm toán Báo cáo tài chính, Báo cáo xác định giá trị doanh nghiệp, Tư vấn lập phương án cổ phần hóa, lập dự án, lập Báo cáo Tổng quyết toán các công trình,... cho khách hàng là các Tổng công ty nhà nước, các Doanh nghiệp Nhà nước, Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, các Công ty hoạt động theo Luật doanh nghiệp, tổ chức tài chính, các Ban quản lý dự án, các tổ chức phi chính phủ...

   

 

Bà Lê Phạm Thùy Trang

Phó Tổng Giám đốc
Chủ phần hùn  - CPA

Hội viên Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam - VACPA, Cử nhân kinh tế, Kiểm toán viên quốc gia từ năm 2005, thành viên của Hội Tư vấn thuế Việt Nam chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế số 2010000248 do Tổng Cục Thuế cấp tháng 03/2010, thành viên của Hội Kế toán trưởng Việt Nam.

Đã hơn 25 năm công tác trong lĩnh vực kế toán - kiểm toán, trong đó 6 năm công tác tại Công ty TNHH Kiểm Toán Tư vấn Độc Lập. Từ năm 2011 là Thành viên sáng lập, Chủ tịch HĐTV của Công ty TNHH kiểm toán Đại Tín.

Đã được đào tạo Kiểm toán Việt Nam và Quốc tế do các Tổ chức kiểm toán trong nước và quốc tế đào tạo tại Việt Nam, đã trực tiếp tham gia kiểm toán Kiểm toán Báo cáo tài chính, Báo cáo xác định giá trị doanh nghiệp, Tư vấn lập phương án cổ phần hóa, lập dự án, lập Báo cáo Tổng quyết toán các công trình,... cho khách hàng là các Tổng công ty nhà nước, các Doanh nghiệp Nhà nước, Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, các Công ty hoạt động theo Luật doanh nghiệp, tổ chức tài chính, các Ban quản lý dự án, các tổ chức phi chính phủ...

 

Bà Quách Ngọc Thủy

Phó Tổng Giám đốc
Phụ trách Kinh doanh Miền Tây Nam Bộ

Cử nhân kinh tế, đã hơn 25 năm công tác trong lĩnh vực tài chính - kế toán - kiểm toán, Bà có hơn 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Kế toán,Tài chính. Đã trực tiếp tham gia tư vấn lập phương án Cổ phần hóa Doanh nghiệp và thực hiện nhiều Biên bản xác định giá trị Doanh nghiệp.Có nhiều kinh nghiệm Maketing trong lĩnh vực tài chính và Xây dựng cơ bản hoàn thành.

 

Ông Tất Kim Lăng


Giám đốc kinh doanh

Cử nhân kinh tế, đã hơn 20 năm công tác trong lĩnh vực kế toán - kiểm toán, trong đó 10 năm công tác tại Công ty TNHH Kiểm Toán Mỹ (AA). Từ Năm 2014 là Giám đốc kinh doanh của Công ty TNHH kiểm toán Đại Tín.

Đã trực tiếp tham gia kiểm toán Kiểm toán Báo cáo tài chính, Báo cáo xác định giá trị doanh nghiệp, Tư vấn lập phương án cổ phần hóa, lập dự án, lập Báo cáo Tổng quyết toán các công trình,... cho khách hàng là các Tổng công ty nhà nước, các Doanh nghiệp Nhà nước, Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, các Công ty hoạt động theo Luật doanh nghiệp, tổ chức tài chính, các Ban quản lý dự án, các tổ chức phi chính phủ...

 

Ông Lý Vũ Phương Thi

Giám đốc kinh doanh

Cử nhân kinh tế, đã hơn 20 năm công tác trong lĩnh vực kế toán - kiểm toán, trong đó 8 năm công tác tại Công ty TNHH Kiểm Toán Tư Vấn Độc lập IAC. Từ Năm 2016 là Giám đốc kinh doanh của Công ty TNHH kiểm toán Đại Tín.

Đã trực tiếp tham gia kiểm toán Kiểm toán Báo cáo tài chính, Báo cáo xác định giá trị doanh nghiệp, Tư vấn lập phương án cổ phần hóa, lập dự án, lập Báo cáo Tổng quyết toán các công trình,... cho khách hàng là các Tổng công ty nhà nước, các Doanh nghiệp Nhà nước, Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, các Công ty hoạt động theo Luật doanh nghiệp, tổ chức tài chính, các Ban quản lý dự án, các tổ chức phi chính phủ...

 

Ông Nguyễn Phúc Thạnh

Giám đốc kiểm toán XDCB - CPA

Đã hơn 15 năm công tác trong lĩnh vực kế toán - kiểm toán, trong đó 05 năm công tác tại Công ty TNHH Kiểm Toán Tư vấn  Độc Lập (IAC). Từ Năm 2013 là chuyên viên và  2016 là trưởng phòng kiểm toán quyết toán vốn đầu tư – kiểm toán viên của Công ty TNHH kiểm toán Đại Tín.

Đã trực tiếp tham gia kiểm toán Kiểm toán Báo cáo tài chính, Báo cáo xác định giá trị doanh nghiệp, Tư vấn lập phương án cổ phần hóa, lập dự án, lập Báo cáo Tổng quyết toán các công trình,... cho khách hàng là các Tổng công ty nhà nước, các Doanh nghiệp Nhà nước, Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, các Công ty hoạt động theo Luật doanh nghiệp, tổ chức tài chính, các Ban quản lý dự án, các tổ chức phi chính phủ...

 

 

 

Bà PhạmThị Nhung

Trưởng phòng - CPA

Hội viên Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam - VACPA, Cử nhân kinh tế, Kiểm toán viên quốc gia từ năm 2015.

Đã hơn 12 năm công tác trong lĩnh vực kế toán - kiểm toán, trong đó 3 năm công tác tại Công ty TNHH Kiểm Toán Tư vấn  Độc Lập(IAC). Từ Năm 2014 là Trưởng phòng dịch vụ kế toán của Công ty TNHH kiểm toán Đại Tín.

Đã trực tiếp tham gia kiểm toán Kiểm toán Báo cáo tài chính, Báo cáo xác định giá trị doanh nghiệp, Tư vấn lập phương án cổ phần hóa, lập dự án, lập Báo cáo Tổng quyết toán các công trình,... cho khách hàng là các Tổng công ty nhà nước, các Doanh nghiệp Nhà nước, Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, các Công ty hoạt động theo Luật doanh nghiệp, tổ chức tài chính, các Ban quản lý dự án, các tổ chức phi chính phủ...

 

Ông Phạm Đức Thuận

Trưởng phòng - CPA

Hội viên Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam - VACPA, Cử nhân kinh tế, Kiểm toán viên quốc gia từ năm 2014.

Đã hơn 12 năm công tác trong lĩnh vực kế toán - kiểm toán, trong đó 5 năm công tác tại Công ty TNHH Kiểm Toán AS và Công ty TNHH Kiểm Toán Tư vấn  Độc Lập (IAC). Từ Năm 2014 là Trưởng phòng kiểm toán của Công ty TNHH kiểm toán Đại Tín.

Đã trực tiếp tham gia kiểm toán Kiểm toán Báo cáo tài chính, Báo cáo xác định giá trị doanh nghiệp, Tư vấn lập phương án cổ phần hóa, lập dự án, lập Báo cáo Tổng quyết toán các công trình,... cho khách hàng là các Tổng công ty nhà nước, các Doanh nghiệp Nhà nước, Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, các Công ty hoạt động theo Luật doanh nghiệp, tổ chức tài chính, các Ban quản lý dự án, các tổ chức phi chính phủ...

 

 

 Ông Lê Văn Danh

CPA
 

Cử nhân kinh tế, đã hơn 06 năm công tác trong lĩnh vực kế toán - kiểm toán, trong đó 06 năm công tác tại Công ty TNHH Kiểm Toán Đại Tín.

Đã trực tiếp tham gia kiểm toán Kiểm toán Báo cáo tài chính, Báo cáo xác định giá trị doanh nghiệp, Tư vấn lập phương án cổ phần hóa, lập dự án, lập Báo cáo Tổng quyết toán các công trình,... cho khách hàng là các Tổng công ty nhà nước, các Doanh nghiệp Nhà nước, Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, các Công ty hoạt động theo Luật doanh nghiệp, tổ chức tài chính, các Ban quản lý dự án, các tổ chức phi chính phủ...

   

 

Bà Vũ Kiều Hương

Trưởng phòng - CPA

 

Hội viên Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam - VACPA, Cử nhân kinh tế, Kiểm toán viên quốc gia từ năm 2013.

Đã hơn 12 năm công tác trong lĩnh vực kế toán - kiểm toán, trong đó 5 năm công tác tại Công ty TNHH Kiểm Toán Mỹ (AA) và Công ty TNHH Kiểm Toán Tư vấn  Độc Lập(IAC). Từ Năm 2013 là Trưởng phòng kiểm toán của Công ty TNHH kiểm toán Đại Tín.

Đã trực tiếp tham gia kiểm toán Kiểm toán Báo cáo tài chính, Báo cáo xác định giá trị doanh nghiệp, Tư vấn lập phương án cổ phần hóa, lập dự án, lập Báo cáo Tổng quyết toán các công trình,... cho khách hàng là các Tổng công ty nhà nước, các Doanh nghiệp Nhà nước, Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, các Công ty hoạt động theo Luật doanh nghiệp, tổ chức tài chính, các Ban quản lý dự án, các tổ chức phi chính phủ...

Các bài đăng khác

Hỗ trợ trực tuyến

- Ông Lê Đình Hùng KTV-Tổng Giám Đốc

ĐT: 0909 697 433

- Bà Lê Phạm Thùy Trang

KTV-Phó Tổng Giám Đốc-Dịch vụ Thuế & Tư vấn.

ĐT: 0903 928 235 & 0913 484 490

- Ông Tất Kim Lăng-Giám đốc kinh doanh

Dịch vụ Thuế & Tư Vấn khách hàng (Tiếng Trung)

ĐT: 0908 608 955

- Ông Phạm Đức Thuận KTV-Trưởng Phòng

Dịch Vụ Kiểm Toán & Tư vấn thuế.

ĐT: 0973 307 912

- Bà Phạm Thị Nhung KTV-Trưởng Phòng

Dịch vụ Kế toán & Tư vấn thuế

ĐT: 0946 082 828

 

Đối tác & khách hàng