Thống kê truy cập

OnlineĐang truy cập: 2

Thống kê tuầnThống kê tuần: 607

Thống kê thángThống kê tháng: 390

Tổng truy cập:Tổng truy cập:: 380599

Chi tiết

Bản tin pháp luật tháng 06/2019

A. VĂN BẢN MỚI                                                                                                               

1.      Quyết định số 911/QĐ-BTC ngày 31/05/2019 của Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực hải quan.

2.      Luật số 38/2019/QH14 ngày 13/06/2019 của Quốc hội về Quản lý thuế.

3.      Nghị định số 157/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

4.      Thông tư số 18/2019/TT-BTC ngày 03/04/2019 về việc bãi bỏ Thông tư số 134/2014/TT-BTC ngày 12/09/2014 hướng dẫn thủ tục gia hạn thời hạn nộp thuế và hoàn thuế giá trị gia tăng đối với máy móc, thiết bị nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án đầu tư.

5.      Nghị định 38/2019/NĐ-CP ngày 09/05/2019 quy đinh về mức lương cơ sở đối với cán bộ công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. 

B. VĂN BẢN HƯỚNG DẪN

1.    Công văn số 47278/CT-TTHT ngày 19/06/2019 về việc hoàn thuế đối với hàng hóa xuất khẩu.

2.    Công văn số 46776/CT-TTHT ngày 18/06/2019 về hàng mẫu tặng miễn phí được miễn thuế GTGT.

3.    Công văn số 82465/CT-TTHT ngày 17/12/2018 về thanh toán bù trừ công nợ.

4.    Công văn số 23470/CT-TTHT ngày 22/04/2019 về thuế nhà thầu cho dịch vụ phát sinh ngoài Việt Nam.

5.    Công văn số 48825/CT-TTHT ngày 24/06/2019 về việc dùng song song hóa đơn điện tử và hóa đơn giấy. 

C. ĐIỀU CẦN BIẾT THÊM

1.    Ngành thuế công khai thông tin doanh nghiệp nợ thuế từ 5 triệu đồng.

2.    Cho chi nhánh thuê tài sản cũng phải xuất hóa đơn.

3.    Sửa đổi chính sách cho vay ngoại tệ từ 2019.

Hỗ trợ trực tuyến

- Ông Lê Đình Hùng KTV-Tổng Giám Đốc

ĐT: 0909 697 433

- Bà Lê Phạm Thùy Trang

KTV-Phó Tổng Giám Đốc-Dịch vụ Thuế & Tư vấn.

ĐT: 0903 928 235 & 0913 484 490

- Ông Tất Kim Lăng-Giám đốc kinh doanh

Dịch vụ Thuế & Tư Vấn khách hàng (Tiếng Trung)

ĐT: 0908 608 955

- Ông Phạm Đức Thuận KTV-Trưởng Phòng

Dịch Vụ Kiểm Toán & Tư vấn thuế.

ĐT: 0973 307 912

- Bà Phạm Thị Nhung KTV-Trưởng Phòng

Dịch vụ Kế toán & Tư vấn thuế

ĐT: 0946 082 828

 

Đối tác & khách hàng