Thống kê truy cập

OnlineĐang truy cập: 8

Thống kê tuầnThống kê tuần: 558

Thống kê thángThống kê tháng: 3636

Tổng truy cập:Tổng truy cập:: 407512

Chi tiết

Bản tin pháp luật tháng 08/2019

A. MỘT SỐ CHÍNH SÁCH MỚI

1. Thông tư số 43/2019/TT-BTC ngày 12/07/2019 của Bộ Tài Chính về việc hướng dẫn quy định tại khoản 4 điều 24 nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế

2. Thông tư số 47/2019/TT-BTC ngày 05/08/2019 của Bộ Tài Chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp.

3. Thông tư số 48/2019/TT-BTC ngày 08/08/2019 của Bộ Tài Chính về việc hướng dẫn việc trích lập và xử lý các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, công trình xây dựng tại doanh nghiệp do Bộ tài chính ban hành

4. Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐTP ngày 15/08/2019 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về việc hướng dẫn định tội gian lận và trốn đóng BHXH

B.  CÔNG VĂN HƯỚNG DẪN

1. Công văn số 2155/CT-TTHT ngày 06/05/2019 của Cục thuế tỉnh Bắc Giang về việc chính sách thuế đối với chuyển đổi doanh nghiệp chế xuất sang doanh nghiệp thông thường

2. Công văn số 2722/TCT-CS ngày 08/07/2019 của Tổng cục Thuế về việc chính sách thuế và hóa đơn trong thời gian bị cưỡng chế hóa đơn

3. Công văn số 57082/CT-TTHT ngày 22/07/2019 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc hóa đơn chứng từ khi bán phiếu quà tặng

4. Công văn số 3007/TCT-CS ngày 01/08/2019 của Tổng cục Thuế về việc thời điểm bắt buộc áp dụng hóa đơn điện tử

5. Công văn số 3042/TCT-CS ngày 02/08/2019 của Tổng cục Thuế về việc chính sách thuế TNDN

6. Công văn số 63381/CT-TTHT ngày 09/08/2019 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc hướng dẫn khấu trừ thuế TNCN

7. Công văn số 63594/CT-TTHT ngày 12/8/2019 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc thuế TNCN và thuế TNDN đối với khoản công tác phí

8. Công văn số 63600/CT-TTHT ngày 12/8/2019 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc thuế TNCN đối với khoản thanh toán khi chấm dứt hợp đồng lao động

9. Công văn số 64601/CT-TTHT ngày 15/08/2019 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc thuế nhà thầu đối với hợp đồng gia công phần mềm

10. Công văn số 3302/TCT-KK ngày 20/08/2019 của Tổng cục Thuế về việc kê khai lệ phí môn bài đối với địa điểm kinh doanh khác tỉnh với trụ sở chính của đơn vị chủ quản

 

Hỗ trợ trực tuyến

- Ông Lê Đình Hùng KTV-Tổng Giám Đốc

ĐT: 0909 697 433

- Bà Lê Phạm Thùy Trang

KTV-Phó Tổng Giám Đốc-Dịch vụ Thuế & Tư vấn.

ĐT: 0903 928 235 & 0913 484 490

- Ông Tất Kim Lăng-Giám đốc kinh doanh

Dịch vụ Thuế & Tư Vấn khách hàng (Tiếng Trung)

ĐT: 0908 608 955

- Ông Phạm Đức Thuận KTV-Trưởng Phòng

Dịch Vụ Kiểm Toán & Tư vấn thuế.

ĐT: 0973 307 912

- Bà Phạm Thị Nhung KTV-Trưởng Phòng

Dịch vụ Kế toán & Tư vấn thuế

ĐT: 0946 082 828

 

Đối tác & khách hàng