Thống kê truy cập

OnlineĐang truy cập: 5

Thống kê tuầnThống kê tuần: 82

Thống kê thángThống kê tháng: 82

Tổng truy cập:Tổng truy cập:: 419979

Chi tiết

Bản tin pháp luật tháng 08/2020

A.     VĂN BẢN MỚI. 

1.     Nghị định số 67/2020/NĐ-CP ngày 15/06/2020 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2016/NĐ-CP  ngày 01/07/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế, kho bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan, tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan. 

2.     Thông tư số 65/2020/TT-BTC ngày 09/07/2020 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 302/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí môn bài. 

3.     Quyết định số 22/2020/QĐ-TTg ngày 10/08/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc giảm tiền thuê đất của năm 2020 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/05/2020 của Chính phủ. 

4.     Quyết định số 1040/QĐ-BHXH ngày 18/08/2020 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành mẫu Báo cáo tình hình sử dụng lao động và danh sách tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. 

 

B.     VĂN BẢN HƯỚNG DẪN. 

1.     Công văn số 69565/CT-TTHTzngày 27/07/2020 của Cục Thuế TP. Hà Nội về chính sách thuế đối với khoản thưởng doanh số. 

2.     Công văn số 70286/CT-TTHT ngày 29/07/2020 của Cục Thuế TP. Hà Nội về dấu người bán trên hóa đơn điện tử chuyển đổi. 

3.     Công văn số 73389/CT-TTHT ngày 07/08/2020 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc khấu trừ, hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa xuất khẩu. 

4.     Công văn số 73390/CT-TTHT ngày 07/08/2020 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc xử lý hóa đơn đối với hàng hóa nhập khẩu bị trả lại. 

5.     Công văn số 2533/BHXH-BT ngày 10/8/2020 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc tiếp tục thực hiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất. 

6.     Công văn số 3254/TCT-DNNCN ngày 10/08/2020 của Tổng cục Thuế về chính sách thuế TNCN. 

7.     Công văn số 3486/TCT-DNNCN ngày 25/08/2020 của Tổng cục Thuế về chính sách thuế TNCN. 

Hỗ trợ trực tuyến

- Ông Lê Đình Hùng KTV-Tổng Giám Đốc

ĐT: 0909 697 433

- Bà Lê Phạm Thùy Trang

KTV-Phó Tổng Giám Đốc-Dịch vụ Thuế & Tư vấn.

ĐT: 0903 928 235 & 0913 484 490

- Ông Tất Kim Lăng-Giám đốc kinh doanh

Dịch vụ Thuế & Tư Vấn khách hàng (Tiếng Trung)

ĐT: 0908 608 955

- Ông Phạm Đức Thuận KTV-Trưởng Phòng

Dịch Vụ Kiểm Toán & Tư vấn thuế.

ĐT: 0973 307 912

- Bà Phạm Thị Nhung KTV-Trưởng Phòng

Dịch vụ Kế toán & Tư vấn thuế

ĐT: 0946 082 828

 

Đối tác & khách hàng