Thống kê truy cập

OnlineĐang truy cập: 6

Thống kê tuầnThống kê tuần: 557

Thống kê thángThống kê tháng: 3635

Tổng truy cập:Tổng truy cập:: 407510

Văn bản

Đăng lúc: 18-09-2020 10:41:20 AM - Đã xem: 181

A.     VĂN BẢN MỚI. 

1.     Nghị định số 67/2020/NĐ-CP ngày 15/06/2020 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2016/NĐ-CP  ngày 01/07/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế, kho bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan, tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan. 

2.     Thông tư số 65/2020/TT-BTC ngày 09/07/2020 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 302/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí môn bài. 

3.     Quyết định số 22/2020/QĐ-TTg ngày 10/08/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc giảm tiền thuê đất của năm 2020 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/05/2020 của Chính phủ. 

4.     Quyết định số 1040/QĐ-BHXH ngày 18/08/2020 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành mẫu Báo cáo tình hình sử dụng lao động và danh sách tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. 

 

B.     VĂN BẢN HƯỚNG DẪN. 

1.     Công văn số 69565/CT-TTHTzngày 27/07/2020 của Cục Thuế TP. Hà Nội về chính sách thuế đối với khoản thưởng doanh số. 

2.     Công văn số 70286/CT-TTHT ngày 29/07/2020 của Cục Thuế TP. Hà Nội về dấu người bán trên hóa đơn điện tử chuyển đổi. 

3.     Công văn số 73389/CT-TTHT ngày 07/08/2020 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc khấu trừ, hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa xuất khẩu. 

4.     Công văn số 73390/CT-TTHT ngày 07/08/2020 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc xử lý hóa đơn đối với hàng hóa nhập khẩu bị trả lại. 

5.     Công văn số 2533/BHXH-BT ngày 10/8/2020 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc tiếp tục thực hiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất. 

6.     Công văn số 3254/TCT-DNNCN ngày 10/08/2020 của Tổng cục Thuế về chính sách thuế TNCN. 

7.     Công văn số 3486/TCT-DNNCN ngày 25/08/2020 của Tổng cục Thuế về chính sách thuế TNCN. 

Đăng lúc: 12-08-2020 04:30:31 PM - Đã xem: 331

A. VĂN BẢN MỚI

1.     Nghị định 57/2020/NĐ-CP ngày 25/05/2020 sửa đổi Nghị định 122/2016/NĐ-CP và Nghị định 125/2017/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 122/2016/NĐ-CP về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.  

2.     Nghị định 61/2020/NĐ-CP ngày 29/05/2020 sửa đổi Nghị định 28/2015/NĐ-CP hướng dẫn về bảo hiểm thất nghiệp tại Luật việc làm 2013. 

3.     Nghị quyết 116/2020/QH14 ngày 19/06/2020 của Quốc hội về việc giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác. 2

4.     Nghị định 81/2020/NĐ-CP ngày 09/07/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 163/2018/NĐ-CP quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp. 

5.     Thông tư 69/2020/TT-BTC ngày 15/07/2020 của Bộ Tài chính quy định hồ sơ và trình tự, thủ tục xử lý nợ theo Nghị quyết số 94/2019/QH14 ngày 26/11/2019. 

6.     Nghị định 88/2020/NĐ-CP ngày 28/07/2020 hướng dẫn Luật an toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc. 

 

B.         VĂN BẢN HƯỚNG DẪN

1.     Công văn số 2835/TCT-TTKT ngày 14/07/2020 về hướng dẫn tổ chức thực hiện Nghị định 68/2020/NĐ-CP do Tổng cục Thuế ban hành. 

2.     Công văn số 66296/CT-TTHT ngày 16/07/2020 của Cục Thuế TP. Hà Nội về chi phí trong giao dịch liên kết 

3.     Công văn số 2546/TCT-DNNCN ngày 23/06/2020 về việc tổ chức triển khai Nghị quyết số 954/2020/UBTVQH14 ngày 02/06/2020 của Tổng cục thuế nêu thời điểm triển khai mức giảm trừ gia cảnh mới. 

4.     Công văn số 2838/TCT-DNNCN ngày 15/07/2020 của Tổng cục Thuế về quyết toán thuế TNCN năm 2019. 

5.     Công văn số 66288/CT-TTHT ngày 16/07/2020 của Cục Thuế TP. Hà Nội về chính sách miễn thuế TNDN, TNCN. 

6.     Công văn số 65276/CT-TTHT ngày 14/07/2020 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc miễn chữ ký điện tử người mua trên hóa đơn điện tử. 

 

Đăng lúc: 08-05-2020 04:21:30 PM - Đã xem: 1073

A. VĂN BẢN MỚI

1.      Nghị định 41/2020/NĐ-CP của Chính Phủ ngày 08/04/2020 về việc gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất

2.      Nghị định 22/2020/NĐ-CP ngày 24/02/2020 sửa đổi nghị định 139/2016/NĐ-CP quy định về lệ phí môn bài

3.      Nghị định 37/2020/NĐ-CP ngày 30/03/2020 bổ sung danh mục ngành, nghề ưu đãi đầu tư kèm theo nghị định 118/2015/NĐ-CP hướng dẫn luật đầu tư

  

B. VĂN BẢN HƯỚNG DẪN

1.   Công văn 12366/CT-TTHT ngày 18/03/2020 hướng dẫn chính sách thuế giá trị gia tăng đối với sản phẩm phần mềm và dịch vụ phần mềm do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

2.      Công văn số 2578/TCHQ-TXNK ngày 23/04/2020 về chính sách thuế nhập khẩu loại hình SXXK do Tổng cục Hải quan ban hành

3.      Công văn số 947/CT-TTHT ngày 10/02/2020 về thuế TNCN đối với lao động bán thời gian do Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

4.      Công văn số 1524/TCT-DNNCN ngày 17/04/2020 về thuế TNCN đối với tiền lương do làm việc vào ngày nghỉ phép theo quy định của công ty do Tổng cục thuế ban hành

5.    Công văn 20651/CT-TTHT ngày 08/04/2020 về khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ bảo hiểm nhân thọ do Cục thuế Thành phố Hà Nội ban hành

6.      Công văn số 23242/CT-TTHT ngày 14/04/2020 về thuế nhà thầu đối với hàng hóa nhập khẩu do Cục thuế Thành phố Hà Nội ban hành

7.      Công văn số 25222/CT-TTHT ngày 20/04/2020 về chính sách thuế GTGT đối với khoản phụ phí giảm thải lưu huỳnh khi sử dụng dịch vụ vận chuyển hàng hóa bằng đường biển do Tổng cục thuế Hà Nội ban hành

 

C. ĐIỀU CẦN BIẾT THÊM

1.   Công văn 1064/LĐTBXH-QHLĐTL ngày 25/03/2020 hướng dẫn giải quyết chế độ cho người lao động do dịch Covid-19

2.   BHXH Thành phố Hồ Chí Minh: Chậm đóng BHXH năm 2020 tính lãi theo mức 0.9666%/tháng

3.   Trả lương không đúng hạn, doanh nghiệp bị phạt đến 100 triệu đồng

Đăng lúc: 16-04-2020 01:17:41 PM - Đã xem: 856

Nghị định 41/2020/NĐ-CP của Chính Phủ ngày 08/04/2020 về việc gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất

Ngày hiệu lực: 08/04/2020

I. Phạm vi điều chỉnh: Gia hạn thời hạn nộp thuế

- Thuế giá trị gia tăng (GTGT)

- Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN)

- Thuế thu nhập cá nhân (TNCN)

- Tiền thuê đất.

II. Đối tượng áp dụng

Toàn bộ doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có hoạt động và có phát sinh doanh thu trong năm 2019 hoặc năm 2020 trong các ngành kinh tế sau:

1. Hoạt động sản xuất

a) Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản;

b) Sản xuất, chế biến thực phẩm; dệt; sản xuất trang phục; sản xuất da và các sản phẩm có liên quan; chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế); sản xuất sản phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tết bện; sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy; sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic; sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác; sản xuất kim loại; gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại; sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học; sản xuất ô tô và xe có động cơ khác; sản xuất giường, tủ, bàn, ghế;

c) Xây dựng.

2. Hoạt động kinh doanh

a) Vận tải kho bãi; dịch vụ lưu trú và ăn uống; giáo dục và đào tạo; y tế và hoạt động trợ giúp xã hội; hoạt động kinh doanh bất động sản;

b) Hoạt động dịch vụ lao động và việc làm; hoạt động của các đại lý du lịch, kinh doanh tua du lịch và các dịch vụ hỗ trợ, liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch;

c) Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí; hoạt động của thư viện, lưu trữ, bảo tàng và các hoạt động văn hóa khác; hoạt động thể thao, vui chơi giải trí; hoạt động chiếu phim.

3. Sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển; sản phẩm cơ khí trọng điểm.

4Doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ được xác định theo Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

5. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện các giải pháp hỗ trợ khách hàng là doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19 theo quy định của NHNN Việt Nam.

III. Quy định gia hạn thời gian nộp thuế

Thời gian gia hạn: 05 tháng kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

 IV. Trình tự, thủ tục gia hạn

- Gửi Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất (bằng phương thức điện tử hoặc phương thức khác) theo Mẫu tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp một lần cho toàn bộ các kỳ của các sắc thuế và tiền thuê đất được gia hạn cùng với thời điểm nộp hồ sơ khai thuế theo tháng (hoặc theo quý) theo quy định pháp luật về quản lý thuế.

- Trường hợp không nộp cùng với thời điểm nộp hồ sơ khai thuế tháng (hoặc theo quý) thì thời hạn nộp chậm nhất là ngày 30 tháng 7 năm 2020, cơ quan quản lý thuế vẫn thực hiện gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất của các kỳ phát sinh được gia hạn trước thời điểm nộp Giấy đề nghị gia hạn.

 

Đăng lúc: 07-12-2019 02:35:46 PM - Đã xem: 581

BẢN TIN PHÁP LUẬT THÁNG 11/2019

A.        VĂN BẢN MỚI

1.         Thông tư số 27/2019/TT-BCT ngày 15/11/2019 của Bộ Công thương quy định về danh mục phế liệu tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất, kinh doanh chuyển khẩu (6 trang)

2.         Thông tư 66/2019/TT-BTC ngày 20/09/2019 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi Thông tư 110/2015/TT-BTC về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế

3.        Thông tư 68/2019/TT-BTC ngày 30/09/2019 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 119/2018/NĐ-CP quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ. 

4.         Nghị định  90/2019/NĐ-CP ngày 15/11/2019  của Chính Phủ quy định về mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động

B.         VĂN BẢN HƯỚNG DẪN

1.         Công văn số 611/QHLĐTL-CSLĐ ngày 08/11/2019 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc thanh toán ngày phép năm, nghỉ ốm

2.         Công văn số 2618/BHXH-QLT ngày 13/11/2019 của Bảo hiểm xã hội TP. HCM về việc cấp thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) có giá trị sử dụng từ ngày 01/01/2020

3.         Công văn số 4554/LĐTBXH-PC ngày 25/10/2019 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ký kết hợp đồng lao động và ngày nghỉ hàng năm tăng thêm theo thâm niên làm việc

4.         Công văn số 4732/TCT-TVQT ngày 19/11/2019 của Tổng cục Thuế về việc công khai Thông báo phát hành hóa đơn của người nộp thuế trên trang thông tin điện tử ngành Thuế

5.         Công văn số 7768/BKHĐT-ĐKKD ngày 22/10/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về đăng ký doanh nghiệp: Công ty mẹ bị sáp nhập, toàn bộ Chi nhánh, VPĐD cũng buộc phải ngừng hoạt động

6.         Công văn 81596/CT-TTHT ngày 29/10/2019 về xử lý đối với hóa đơn đã lập, đã kê khai do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

7.         Công văn số 88332/CT-TTHT ngày 25/11/2019 của Cục Thuế TP. Hà Nội về quyết toán thuế TNDN đối với trường hợp tách doanh nghiệp

C.         ĐIỀU CẦN BIẾT THÊM

1.         Chính thức tăng mạnh trợ cấp một lần khi sinh con từ 01/07/2020

2.         Lao động nước ngoài chịu thuế TNCN 20% cho đến khi cư trú đủ 183 ngày

3.         Người nước ngoài giữ chức danh quản lý có bắt buộc đóng BHYT tại Việt Nam?

 

 

Đăng lúc: 21-11-2019 10:42:16 AM - Đã xem: 603

A. VĂN BẢN MỚI

1.    Thông tư số 66/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế do Bộ Tài chính hướng dẫn.

2.    Thông tư số 68/2019/TT-BTC về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/09/2018 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ do Bộ Tài chính ban hành.

B. VĂN BẢN HƯỚNG DẪN

1.    Công văn số 80503/CT-TTHT về chính sách thuế đối với khoản lãi từ tiền gửi có kỳ hạn do Cục thuế Tp. Hà Nội ban hành.

2.    Công văn số 4003/TCT-CS về chính sách thuế đối với Doanh nghiệp mới thành lập sẽ mặc nhiên khai thuế theo quý do Tổng cục Thuế ban hành.

3.    Công văn số 74659/CT-TTHT về việc ngừng sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế do Cục thuế Tp. Hà Nội ban hành.

4.    Công văn số 6275/TCHQ-TXNK về việc điều chỉnh giảm trị giá trên tờ khai nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành.

5.    Công văn số 73687/CT-TTHT về kê khai thuế giá trị gia tăng khi sáp nhập doanh nghiệp do Cục thuế Tp. Hà Nội ban hành.

6.    Công văn số 75835/CT-TTHT về việc hướng dẫn chính sách thuế khi sáp nhập doanh nghiệp do Cục thuế Tp. Hà Nội ban hành.

7.    Công văn số 4030/TCT-CS về việc xuất hóa đơn khi điều chuyển tài sản của Tổng cục Thuế.

8.    Công văn số 69252/CT-TTHT về cách quy đổi thu nhập của người nước ngoài do Cục Thuế Tp. Hà Nội ban hành.

C. ĐIỀU CẦN BIẾT THÊM

1.     Bị tai nạn trên đường đi làm có được hưởng chế độ TNLĐ?

2.     BHXH không chấp nhận thanh toán lại tiền thuốc do người bệnh mua bên ngoài.

Đăng lúc: 14-10-2019 10:48:17 AM - Đã xem: 1132

A. VĂN BẢN MỚI 

1.      Thông tư 06/2019/TT-NHNN ngày 26/06/2019 hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam.

2.      Thông tư số 62/2019/TT-BTC ngày 05/09/2019 về xác định xuất xứ hàng hóa xuất nhập khẩu do Bộ Tài chính ban hành.

B. VĂN BẢN HƯỚNG DẪN

1.    Công văn số 68928/CT-TTHT của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc xuất hóa đơn điện tử kèm bảng kê.

2.    Công văn số 72264/CT-TTHT của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc sử dụng hóa đơn điện tử.

3.    Công văn số 72249/CT-TTHT của Cục Thuế TP. Hà Nội về trường hợp khách hàng không lấy hóa đơn.

4.    Công văn số 73223/CT-TTHT của Cục Thuế TP. Hà Nội về hóa đơn chứng từ khi sử dụng voucher, phiếu quà tặng.

5.    Công văn số 70837/CT-TTHT của Cục Thuế TP. Hà Nội về chính sách thuế TNCN.

6.    Công văn số 3612/TCT-DNNCN của Tổng cục Thuế về việc xác định giá trị tài sản khi hộ kinh doanh chuyển thành doanh nghiệp.

C. ĐIỀU CẦN BIẾT THÊM

1.    Từ 01/07/2020, miễn phạt chậm nộp cho doanh nghiệp bỏ trốn.

2.    04 lỗi cần tránh khi khởi tạo hóa đơn điện tử.

3.    Bộ Tài chính ban hành Thông tư 57/2019/TT-BTC, ngày 26/08/2019 hướng dẫn cơ chế xử lý rủi ro của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Đăng lúc: 10-09-2019 05:22:25 PM - Đã xem: 1225

A. MỘT SỐ CHÍNH SÁCH MỚI

1. Thông tư số 43/2019/TT-BTC ngày 12/07/2019 của Bộ Tài Chính về việc hướng dẫn quy định tại khoản 4 điều 24 nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế

2. Thông tư số 47/2019/TT-BTC ngày 05/08/2019 của Bộ Tài Chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp.

3. Thông tư số 48/2019/TT-BTC ngày 08/08/2019 của Bộ Tài Chính về việc hướng dẫn việc trích lập và xử lý các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, công trình xây dựng tại doanh nghiệp do Bộ tài chính ban hành

4. Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐTP ngày 15/08/2019 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về việc hướng dẫn định tội gian lận và trốn đóng BHXH

B.  CÔNG VĂN HƯỚNG DẪN

1. Công văn số 2155/CT-TTHT ngày 06/05/2019 của Cục thuế tỉnh Bắc Giang về việc chính sách thuế đối với chuyển đổi doanh nghiệp chế xuất sang doanh nghiệp thông thường

2. Công văn số 2722/TCT-CS ngày 08/07/2019 của Tổng cục Thuế về việc chính sách thuế và hóa đơn trong thời gian bị cưỡng chế hóa đơn

3. Công văn số 57082/CT-TTHT ngày 22/07/2019 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc hóa đơn chứng từ khi bán phiếu quà tặng

4. Công văn số 3007/TCT-CS ngày 01/08/2019 của Tổng cục Thuế về việc thời điểm bắt buộc áp dụng hóa đơn điện tử

5. Công văn số 3042/TCT-CS ngày 02/08/2019 của Tổng cục Thuế về việc chính sách thuế TNDN

6. Công văn số 63381/CT-TTHT ngày 09/08/2019 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc hướng dẫn khấu trừ thuế TNCN

7. Công văn số 63594/CT-TTHT ngày 12/8/2019 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc thuế TNCN và thuế TNDN đối với khoản công tác phí

8. Công văn số 63600/CT-TTHT ngày 12/8/2019 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc thuế TNCN đối với khoản thanh toán khi chấm dứt hợp đồng lao động

9. Công văn số 64601/CT-TTHT ngày 15/08/2019 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc thuế nhà thầu đối với hợp đồng gia công phần mềm

10. Công văn số 3302/TCT-KK ngày 20/08/2019 của Tổng cục Thuế về việc kê khai lệ phí môn bài đối với địa điểm kinh doanh khác tỉnh với trụ sở chính của đơn vị chủ quản

 

Đăng lúc: 14-08-2019 10:35:44 AM - Đã xem: 2817

A. VĂN BẢN MỚI

1.    Nghị định 05/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính Phủ về kiểm toán nội bộ.

2.    Thông tư số 10/2019/TT-BLĐTBXH ngày 28/06/2019 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng đối với đối tượng quy định tại các khoản 1, 2, 3 và khoản 8 Điều 1 Nghị định 44/2019/NĐ-CP ngày 20/05/2019 của Chính phủ.

3.    Thông tư số 42/2019/TT-BTC ngày 12/07/2019 của Bộ Tài chính về việc bãi bỏ Thông tư số 128/2014/TT-BTC ngày 05/09/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc giảm thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân làm việc tại khu kinh tế.

 

B. VĂN BẢN HƯỚNG DẪN

1.    Công văn số 10419/CT-TTHT ngày 20/03/2019 về khai thuế đối với văn phòng đại diện.

2.    Công văn số 48812/CT-TTHT ngày 24/06/2019 của Cục Thuế Hà Nội về xuất hóa đơn điện tử kèm bảng kê.

3.    Công văn số 53582/CT-TTHT ngày 08/07/2019 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc xác định chi phí được trừ khi mua hàng trực tuyến.

4.    Công văn số 53584/CT-TTHT ngày 08/07/2019 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc sử dụng hóa đơn điện tử nhiều hơn 01 trang.

5.    Công văn số 53932/CT-TTHT  ngày 09/07/2019 của Cục Thuế TP. Hà Nội về chính sách thuế nhà thầu.

6.    Công văn số 55952/CT-TTHT ngày 17/07/2019 của Cục Thuế TP. Hà Nội về chính sách thuế khi góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê để thành lập doanh nghiệp.

 

C. ĐIỀU CẦN BIẾT THÊM

1.    Những điểm mới của Luật quản lý thuế 2019.

2.    Vợ sinh con, chồng được nghỉ thai sản.

3.    Tra cứu trực tuyến quá trình đóng BHXH phải đăng ký số điện thoại.

4.    Cú pháp nhắn tin tra cứu quá trình đóng BHXH.

Hỗ trợ trực tuyến

- Ông Lê Đình Hùng KTV-Tổng Giám Đốc

ĐT: 0909 697 433

- Bà Lê Phạm Thùy Trang

KTV-Phó Tổng Giám Đốc-Dịch vụ Thuế & Tư vấn.

ĐT: 0903 928 235 & 0913 484 490

- Ông Tất Kim Lăng-Giám đốc kinh doanh

Dịch vụ Thuế & Tư Vấn khách hàng (Tiếng Trung)

ĐT: 0908 608 955

- Ông Phạm Đức Thuận KTV-Trưởng Phòng

Dịch Vụ Kiểm Toán & Tư vấn thuế.

ĐT: 0973 307 912

- Bà Phạm Thị Nhung KTV-Trưởng Phòng

Dịch vụ Kế toán & Tư vấn thuế

ĐT: 0946 082 828

 

Đối tác & khách hàng