Thống kê truy cập

OnlineĐang truy cập: 5

Thống kê tuầnThống kê tuần: 28

Thống kê thángThống kê tháng: 2347

Tổng truy cập:Tổng truy cập:: 416924

Văn bản

Đăng lúc: 02-12-2020 05:06:35 PM - Đã xem: 143

A. VĂN BẢN MỚI

1. Quyết định 28/2020/QĐ-TTG về danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất 

2. Thông tư 88/2020/TT-BTC sửa đổi điều 26 thông tư 68/2019/TT-BTC về hướng dẫn thực hiện nghị định 119/2018/NĐ-CP qui định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ do Bộ trưởng bộ tài chính ban hành

3.  Nghị định số 114/2020/NĐ-CP của Chính Phủ về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác

4. Nghị định số 126/2020/NĐ-CP của Chính Phủ qui định về chính sách thuế và khai nộp thuế

5. Nghị định số 132/2020/NĐ-CP của Chính phủ qui định về quản lí thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết

6.  Nghị định số 135/2020/NĐ-CP qui định về tuổi nghỉ hưu với người lao động

B. VĂN BẢN HƯỚNG DẪN

1. Công văn số 2561/CT-TTHT ngày 09/09/2020 của Cục thuế tỉnh Long An về việc xuất hóa đơn GTGT đối với quà tặng

2.  Công văn số 4590/TCT/DNNCN ngày 28/10/2020 của Tổng cục thuế về chính sách giảm trừ gia cảnh cho người nước ngoài 

3. Công văn số 7078/TCHQ-TNXK ngày 04/11/2020 của Tổng cục Hải quan về việc hoàn thuế nhập khẩu

4.  Công văn số 7084/TCHQ-TXNK ngày 04/11/2020 của Tổng cục Hải quan qui định hàng đã thông quan vẫn được khai điều chỉnh thuế suất

5.  Công văn số 7148/TCHQ-TXNK ngày 06/11/2020 của Tổng cục Hải quan về thuế GTGT đối với mặt hàng máy sản xuất phân bón nhập khẩu

6. Công văn số 9895/VPCP-KGVX của Văn Phòng Chính Phủ về việc nghỉ Tết âm lịch và Quốc Khánh năm 2021 của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động

C. ĐIỀU CẦN BIẾT THÊM

1.  Nhận thầu thi công công trình ngoài tỉnh phải nộp 2% thuế GTGT vãng lai 

2.  Có 3 hình thức HĐLĐ từ ngày 01/01/2021

3.  Mức đóng BHXH bắt buộc, BHTN, BHYT năm 2021 đối với người lao động

4.  Thay đổi trong qui định tỉ lệ hưởng lương hưu

5.  Thay đổi về mức hưởng BHYT khi đi khám chữa bệnh từ ngày 01/01/2021

 

Đăng lúc: 11-11-2020 11:22:42 AM - Đã xem: 261

A.    VĂN BẢN MỚI.

1.  Nghị định 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập

2.  Nghị định số 122/2020/NĐ-CP ngày 15/10/2020 của Chính phủ quy định về phối hợp, liên thông thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, khai trình việc sử dụng lao động, cấp mã số đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội, đăng ký sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp

3.  Nghị định 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ  

4.  Nghị định 125/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ ban hành về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn

5.  Nghị định 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ về hướng dẫn luật quản lý thuế               

B.  VĂN BẢN HƯỚNG DẪN.

1.  Công văn 87757/CT-TTHT ngày 01/10/2020 của cục thuế TP. Hà Nội về hóa đơn, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển nhượng vốn

2.  Công văn số 89700/CT-TTHT ngày 8/10/2020 của cục thuế TP.Hà Nội về việc khấu trừ thuế TNCN cho cá nhân không có HĐLĐ

3.  Công văn số 6529/TCHQ-TXNK ngày 8/10/2020 của Tổng cục Hải quan về việc hoàn thuế nhập khẩu sau đó xuất khẩu

4.  Công văn 89924/CT-TTHT ngày 09/10/2020 của cục thuế TP. Hà Nội về chi phí tiền lương và chi phí khác do ảnh hưởng bởi dịch covid

5.  Công văn 91495/CT-TTHT ngày 16/10/2020 của cục thuế TP.Hà Nội ban hành về thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động bán hàng vào khu chế xuất và nội địa theo điều kiện CIF

Đăng lúc: 18-09-2020 10:41:20 AM - Đã xem: 444

A.     VĂN BẢN MỚI. 

1.     Nghị định số 67/2020/NĐ-CP ngày 15/06/2020 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2016/NĐ-CP  ngày 01/07/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế, kho bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan, tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan. 

2.     Thông tư số 65/2020/TT-BTC ngày 09/07/2020 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 302/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí môn bài. 

3.     Quyết định số 22/2020/QĐ-TTg ngày 10/08/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc giảm tiền thuê đất của năm 2020 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/05/2020 của Chính phủ. 

4.     Quyết định số 1040/QĐ-BHXH ngày 18/08/2020 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành mẫu Báo cáo tình hình sử dụng lao động và danh sách tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. 

 

B.     VĂN BẢN HƯỚNG DẪN. 

1.     Công văn số 69565/CT-TTHTzngày 27/07/2020 của Cục Thuế TP. Hà Nội về chính sách thuế đối với khoản thưởng doanh số. 

2.     Công văn số 70286/CT-TTHT ngày 29/07/2020 của Cục Thuế TP. Hà Nội về dấu người bán trên hóa đơn điện tử chuyển đổi. 

3.     Công văn số 73389/CT-TTHT ngày 07/08/2020 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc khấu trừ, hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa xuất khẩu. 

4.     Công văn số 73390/CT-TTHT ngày 07/08/2020 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc xử lý hóa đơn đối với hàng hóa nhập khẩu bị trả lại. 

5.     Công văn số 2533/BHXH-BT ngày 10/8/2020 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc tiếp tục thực hiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất. 

6.     Công văn số 3254/TCT-DNNCN ngày 10/08/2020 của Tổng cục Thuế về chính sách thuế TNCN. 

7.     Công văn số 3486/TCT-DNNCN ngày 25/08/2020 của Tổng cục Thuế về chính sách thuế TNCN. 

Đăng lúc: 12-08-2020 04:30:31 PM - Đã xem: 694

A. VĂN BẢN MỚI

1.     Nghị định 57/2020/NĐ-CP ngày 25/05/2020 sửa đổi Nghị định 122/2016/NĐ-CP và Nghị định 125/2017/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 122/2016/NĐ-CP về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.  

2.     Nghị định 61/2020/NĐ-CP ngày 29/05/2020 sửa đổi Nghị định 28/2015/NĐ-CP hướng dẫn về bảo hiểm thất nghiệp tại Luật việc làm 2013. 

3.     Nghị quyết 116/2020/QH14 ngày 19/06/2020 của Quốc hội về việc giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác. 2

4.     Nghị định 81/2020/NĐ-CP ngày 09/07/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 163/2018/NĐ-CP quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp. 

5.     Thông tư 69/2020/TT-BTC ngày 15/07/2020 của Bộ Tài chính quy định hồ sơ và trình tự, thủ tục xử lý nợ theo Nghị quyết số 94/2019/QH14 ngày 26/11/2019. 

6.     Nghị định 88/2020/NĐ-CP ngày 28/07/2020 hướng dẫn Luật an toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc. 

 

B.         VĂN BẢN HƯỚNG DẪN

1.     Công văn số 2835/TCT-TTKT ngày 14/07/2020 về hướng dẫn tổ chức thực hiện Nghị định 68/2020/NĐ-CP do Tổng cục Thuế ban hành. 

2.     Công văn số 66296/CT-TTHT ngày 16/07/2020 của Cục Thuế TP. Hà Nội về chi phí trong giao dịch liên kết 

3.     Công văn số 2546/TCT-DNNCN ngày 23/06/2020 về việc tổ chức triển khai Nghị quyết số 954/2020/UBTVQH14 ngày 02/06/2020 của Tổng cục thuế nêu thời điểm triển khai mức giảm trừ gia cảnh mới. 

4.     Công văn số 2838/TCT-DNNCN ngày 15/07/2020 của Tổng cục Thuế về quyết toán thuế TNCN năm 2019. 

5.     Công văn số 66288/CT-TTHT ngày 16/07/2020 của Cục Thuế TP. Hà Nội về chính sách miễn thuế TNDN, TNCN. 

6.     Công văn số 65276/CT-TTHT ngày 14/07/2020 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc miễn chữ ký điện tử người mua trên hóa đơn điện tử. 

 

Đăng lúc: 16-04-2020 01:17:41 PM - Đã xem: 1366

Nghị định 41/2020/NĐ-CP của Chính Phủ ngày 08/04/2020 về việc gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất

Ngày hiệu lực: 08/04/2020

I. Phạm vi điều chỉnh: Gia hạn thời hạn nộp thuế

- Thuế giá trị gia tăng (GTGT)

- Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN)

- Thuế thu nhập cá nhân (TNCN)

- Tiền thuê đất.

II. Đối tượng áp dụng

Toàn bộ doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có hoạt động và có phát sinh doanh thu trong năm 2019 hoặc năm 2020 trong các ngành kinh tế sau:

1. Hoạt động sản xuất

a) Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản;

b) Sản xuất, chế biến thực phẩm; dệt; sản xuất trang phục; sản xuất da và các sản phẩm có liên quan; chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế); sản xuất sản phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tết bện; sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy; sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic; sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác; sản xuất kim loại; gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại; sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học; sản xuất ô tô và xe có động cơ khác; sản xuất giường, tủ, bàn, ghế;

c) Xây dựng.

2. Hoạt động kinh doanh

a) Vận tải kho bãi; dịch vụ lưu trú và ăn uống; giáo dục và đào tạo; y tế và hoạt động trợ giúp xã hội; hoạt động kinh doanh bất động sản;

b) Hoạt động dịch vụ lao động và việc làm; hoạt động của các đại lý du lịch, kinh doanh tua du lịch và các dịch vụ hỗ trợ, liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch;

c) Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí; hoạt động của thư viện, lưu trữ, bảo tàng và các hoạt động văn hóa khác; hoạt động thể thao, vui chơi giải trí; hoạt động chiếu phim.

3. Sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển; sản phẩm cơ khí trọng điểm.

4Doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ được xác định theo Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

5. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện các giải pháp hỗ trợ khách hàng là doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19 theo quy định của NHNN Việt Nam.

III. Quy định gia hạn thời gian nộp thuế

Thời gian gia hạn: 05 tháng kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

 IV. Trình tự, thủ tục gia hạn

- Gửi Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất (bằng phương thức điện tử hoặc phương thức khác) theo Mẫu tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp một lần cho toàn bộ các kỳ của các sắc thuế và tiền thuê đất được gia hạn cùng với thời điểm nộp hồ sơ khai thuế theo tháng (hoặc theo quý) theo quy định pháp luật về quản lý thuế.

- Trường hợp không nộp cùng với thời điểm nộp hồ sơ khai thuế tháng (hoặc theo quý) thì thời hạn nộp chậm nhất là ngày 30 tháng 7 năm 2020, cơ quan quản lý thuế vẫn thực hiện gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất của các kỳ phát sinh được gia hạn trước thời điểm nộp Giấy đề nghị gia hạn.

 

Hỗ trợ trực tuyến

- Ông Lê Đình Hùng KTV-Tổng Giám Đốc

ĐT: 0909 697 433

- Bà Lê Phạm Thùy Trang

KTV-Phó Tổng Giám Đốc-Dịch vụ Thuế & Tư vấn.

ĐT: 0903 928 235 & 0913 484 490

- Ông Tất Kim Lăng-Giám đốc kinh doanh

Dịch vụ Thuế & Tư Vấn khách hàng (Tiếng Trung)

ĐT: 0908 608 955

- Ông Phạm Đức Thuận KTV-Trưởng Phòng

Dịch Vụ Kiểm Toán & Tư vấn thuế.

ĐT: 0973 307 912

- Bà Phạm Thị Nhung KTV-Trưởng Phòng

Dịch vụ Kế toán & Tư vấn thuế

ĐT: 0946 082 828

 

Đối tác & khách hàng