Thống kê truy cập

OnlineĐang truy cập: 10

Thống kê tuầnThống kê tuần: 390

Thống kê thángThống kê tháng: 3424

Tổng truy cập:Tổng truy cập:: 356424

Văn bản

Đăng lúc: 14-10-2019 10:48:17 AM - Đã xem: 49

A. VĂN BẢN MỚI 

1.      Thông tư 06/2019/TT-NHNN ngày 26/06/2019 hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam.

2.      Thông tư số 62/2019/TT-BTC ngày 05/09/2019 về xác định xuất xứ hàng hóa xuất nhập khẩu do Bộ Tài chính ban hành.

B. VĂN BẢN HƯỚNG DẪN

1.    Công văn số 68928/CT-TTHT của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc xuất hóa đơn điện tử kèm bảng kê.

2.    Công văn số 72264/CT-TTHT của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc sử dụng hóa đơn điện tử.

3.    Công văn số 72249/CT-TTHT của Cục Thuế TP. Hà Nội về trường hợp khách hàng không lấy hóa đơn.

4.    Công văn số 73223/CT-TTHT của Cục Thuế TP. Hà Nội về hóa đơn chứng từ khi sử dụng voucher, phiếu quà tặng.

5.    Công văn số 70837/CT-TTHT của Cục Thuế TP. Hà Nội về chính sách thuế TNCN.

6.    Công văn số 3612/TCT-DNNCN của Tổng cục Thuế về việc xác định giá trị tài sản khi hộ kinh doanh chuyển thành doanh nghiệp.

C. ĐIỀU CẦN BIẾT THÊM

1.    Từ 01/07/2020, miễn phạt chậm nộp cho doanh nghiệp bỏ trốn.

2.    04 lỗi cần tránh khi khởi tạo hóa đơn điện tử.

3.    Bộ Tài chính ban hành Thông tư 57/2019/TT-BTC, ngày 26/08/2019 hướng dẫn cơ chế xử lý rủi ro của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Đăng lúc: 10-09-2019 05:22:25 PM - Đã xem: 69

A. MỘT SỐ CHÍNH SÁCH MỚI

1. Thông tư số 43/2019/TT-BTC ngày 12/07/2019 của Bộ Tài Chính về việc hướng dẫn quy định tại khoản 4 điều 24 nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế

2. Thông tư số 47/2019/TT-BTC ngày 05/08/2019 của Bộ Tài Chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp.

3. Thông tư số 48/2019/TT-BTC ngày 08/08/2019 của Bộ Tài Chính về việc hướng dẫn việc trích lập và xử lý các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, công trình xây dựng tại doanh nghiệp do Bộ tài chính ban hành

4. Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐTP ngày 15/08/2019 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về việc hướng dẫn định tội gian lận và trốn đóng BHXH

B.  CÔNG VĂN HƯỚNG DẪN

1. Công văn số 2155/CT-TTHT ngày 06/05/2019 của Cục thuế tỉnh Bắc Giang về việc chính sách thuế đối với chuyển đổi doanh nghiệp chế xuất sang doanh nghiệp thông thường

2. Công văn số 2722/TCT-CS ngày 08/07/2019 của Tổng cục Thuế về việc chính sách thuế và hóa đơn trong thời gian bị cưỡng chế hóa đơn

3. Công văn số 57082/CT-TTHT ngày 22/07/2019 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc hóa đơn chứng từ khi bán phiếu quà tặng

4. Công văn số 3007/TCT-CS ngày 01/08/2019 của Tổng cục Thuế về việc thời điểm bắt buộc áp dụng hóa đơn điện tử

5. Công văn số 3042/TCT-CS ngày 02/08/2019 của Tổng cục Thuế về việc chính sách thuế TNDN

6. Công văn số 63381/CT-TTHT ngày 09/08/2019 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc hướng dẫn khấu trừ thuế TNCN

7. Công văn số 63594/CT-TTHT ngày 12/8/2019 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc thuế TNCN và thuế TNDN đối với khoản công tác phí

8. Công văn số 63600/CT-TTHT ngày 12/8/2019 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc thuế TNCN đối với khoản thanh toán khi chấm dứt hợp đồng lao động

9. Công văn số 64601/CT-TTHT ngày 15/08/2019 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc thuế nhà thầu đối với hợp đồng gia công phần mềm

10. Công văn số 3302/TCT-KK ngày 20/08/2019 của Tổng cục Thuế về việc kê khai lệ phí môn bài đối với địa điểm kinh doanh khác tỉnh với trụ sở chính của đơn vị chủ quản

 

Đăng lúc: 14-08-2019 10:35:44 AM - Đã xem: 378

A. VĂN BẢN MỚI

1.    Nghị định 05/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính Phủ về kiểm toán nội bộ.

2.    Thông tư số 10/2019/TT-BLĐTBXH ngày 28/06/2019 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng đối với đối tượng quy định tại các khoản 1, 2, 3 và khoản 8 Điều 1 Nghị định 44/2019/NĐ-CP ngày 20/05/2019 của Chính phủ.

3.    Thông tư số 42/2019/TT-BTC ngày 12/07/2019 của Bộ Tài chính về việc bãi bỏ Thông tư số 128/2014/TT-BTC ngày 05/09/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc giảm thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân làm việc tại khu kinh tế.

 

B. VĂN BẢN HƯỚNG DẪN

1.    Công văn số 10419/CT-TTHT ngày 20/03/2019 về khai thuế đối với văn phòng đại diện.

2.    Công văn số 48812/CT-TTHT ngày 24/06/2019 của Cục Thuế Hà Nội về xuất hóa đơn điện tử kèm bảng kê.

3.    Công văn số 53582/CT-TTHT ngày 08/07/2019 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc xác định chi phí được trừ khi mua hàng trực tuyến.

4.    Công văn số 53584/CT-TTHT ngày 08/07/2019 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc sử dụng hóa đơn điện tử nhiều hơn 01 trang.

5.    Công văn số 53932/CT-TTHT  ngày 09/07/2019 của Cục Thuế TP. Hà Nội về chính sách thuế nhà thầu.

6.    Công văn số 55952/CT-TTHT ngày 17/07/2019 của Cục Thuế TP. Hà Nội về chính sách thuế khi góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê để thành lập doanh nghiệp.

 

C. ĐIỀU CẦN BIẾT THÊM

1.    Những điểm mới của Luật quản lý thuế 2019.

2.    Vợ sinh con, chồng được nghỉ thai sản.

3.    Tra cứu trực tuyến quá trình đóng BHXH phải đăng ký số điện thoại.

4.    Cú pháp nhắn tin tra cứu quá trình đóng BHXH.

Đăng lúc: 04-07-2019 03:27:26 PM - Đã xem: 582

A. NEW DOCUMENTS

1. Decision No. 911/QD-BTC dated 31/05/2019 issued by the Mnistry of Finance on the announcement of new administrative procedures, amended administrative procedures, supplemented and abolished in the field of customs .

2. Law No.38/2019/QH14 dated 13/06/2019 of Congress on Tax Administration .

3. Decree No. 157/2018/ND-CP dated 16/11/2018 of the Government regulating the regional minimum wage for laborers working under labor contracts .

4. Circular No. 18/2019/TT-BTC dated 03/04/2019 on repealing Circular No. 134/2014/TT-BTC dated 12/09/2014 guiding procedures for extending tax payment time and VAT refund for imported machinery and equipment to create fixed assets of investment projects .

5. Decree 38/2019/ND-CP dated 09/05/2019 regulates the basic salary for officials, civil servants and armed forcess .

B. NEW GUIDELINES

1. Official Letter No. 47278/CT-TTHT dated 19/06/2019 on tax refund for exported goods.

2. Official Letter No. 46776/CT-TTHT dated 18/06/2019 on free sample goods exempted from VAT.

3. Official Letter No. 82465/CT-TTHT dated 17/12/2018 on debt clearing .

4. Official Letter No. 23470/CT-TTHT dated 22/04/2019 on foreign contractor tax for services arising outside of Vietnam .

5. Official Letter No. 48825/CT-TTHT dated 24/6/2019 on using electronic invoices and paper invoices simultaneously . 

C. THINGS TO KNOW

1. The tax authority publicly discloses enterprises that have tax debt of at least VND 5 million .

2. Leasing property to Branches must also issue invoice .

3. Amend foreign currency lending policy from 2019 .

Đăng lúc: 03-07-2019 03:09:06 PM - Đã xem: 636

A. VĂN BẢN MỚI                                                                                                               

1.      Quyết định số 911/QĐ-BTC ngày 31/05/2019 của Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực hải quan.

2.      Luật số 38/2019/QH14 ngày 13/06/2019 của Quốc hội về Quản lý thuế.

3.      Nghị định số 157/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

4.      Thông tư số 18/2019/TT-BTC ngày 03/04/2019 về việc bãi bỏ Thông tư số 134/2014/TT-BTC ngày 12/09/2014 hướng dẫn thủ tục gia hạn thời hạn nộp thuế và hoàn thuế giá trị gia tăng đối với máy móc, thiết bị nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án đầu tư.

5.      Nghị định 38/2019/NĐ-CP ngày 09/05/2019 quy đinh về mức lương cơ sở đối với cán bộ công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. 

B. VĂN BẢN HƯỚNG DẪN

1.    Công văn số 47278/CT-TTHT ngày 19/06/2019 về việc hoàn thuế đối với hàng hóa xuất khẩu.

2.    Công văn số 46776/CT-TTHT ngày 18/06/2019 về hàng mẫu tặng miễn phí được miễn thuế GTGT.

3.    Công văn số 82465/CT-TTHT ngày 17/12/2018 về thanh toán bù trừ công nợ.

4.    Công văn số 23470/CT-TTHT ngày 22/04/2019 về thuế nhà thầu cho dịch vụ phát sinh ngoài Việt Nam.

5.    Công văn số 48825/CT-TTHT ngày 24/06/2019 về việc dùng song song hóa đơn điện tử và hóa đơn giấy.

 

C. ĐIỀU CẦN BIẾT THÊM

1.    Ngành thuế công khai thông tin doanh nghiệp nợ thuế từ 5 triệu đồng.

2.    Cho chi nhánh thuê tài sản cũng phải xuất hóa đơn.

3.    Sửa đổi chính sách cho vay ngoại tệ từ 2019.

Đăng lúc: 03-07-2019 11:17:09 AM - Đã xem: 202

A. VĂN BẢN MỚI. 

1. Nghị định số 157/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. 

2. Nghị định: 143/2018/NĐ-CP ngày 15/10/2018: quy định chi tiết luật bảo hiểm xã hội và luật an toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại việt nam.

3. Nghị định: 146/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2018, đang hưởng trợ cấp thất nghiệp thì không phải đóng bảo hiểm y tế.

B. VĂN BẢN HƯỚNG DẪN.

1. Công văn số 2717/BHXH-QLT ngày 20/12/2018 của Bảo hiểm xã hội TP. HCM về việc hướng dẫn thực hiện đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN từ ngày 01/01/2019.

2. Công văn số 84485/CT-TTHT ngày 26/12/2018 của Cục Thuế TP. Hà Nội về chính sách thuế TNCN.

3. Công văn 5114/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc khấu trừ thuế giá trị gia tăng.

4. Công văn số 79557/CT-TTHT ngày 3/12/2018 của Cục Thuế TP. Hà Nội về thuế TNCN, thuế TNDN đối với khoản phụ cấp trả cho người lao động.

5. Công văn số 4996/BHXH-CSYT ngày 29/11/2018 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc triển khai thực hiện một số nội dung theo quy định tại Nghị định số 146/2018/NĐ-CP. 

6. Công văn 2402/BTC-TCT ngày 23/02/2016 và Khoản 3 của Công văn 820/TCT-DNL ngày 13/3/2017 có hướng dẫn: về chữ ký điện tử của người mua trên hóa đơn điện tử. 

Đăng lúc: 12-12-2018 02:51:12 PM - Đã xem: 849

A.    VĂN BẢN MỚI.

1.      Nghị định 153/2018/NĐ-CP về chính sách điều chỉnh lương hưu đối với lao động nữ bị tác động bất lợi hơn so với lao động nam do thay đổi cách tính lương hưu.

2.      Nghị định số 148/2018/NĐ-CP ngày 24/10/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động.

3.      Thông tư 95/2018/TT-BTC bãi bỏ một số Thông tư trong lĩnh vực thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

B. VĂN BẢN HƯỚNG DẪN

1.      Công văn số 75739/CT-TTHT ngày 14/11/2018 của Cục Thuế TP. Hà Nội về chính sách thuế TNCN.

2.      Công văn 77322/CT-TTHT năm 2018 hướng dẫn chính sách thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành.

3.      Công văn số 77326/CT-TTHT ngày 21/11/2018 của Cục Thuế TP. Hà Nội về hóa đơn, thuế TNCN đối với quà tặng.

4.      Công văn 2219/BHXH-CĐ hướng dẫn nghiệp vụ về chế độ ốm đau, thai sản. 

5.      Công văn số 77722/CT-TTHT ngày 23/11/2018 của Cục Thuế TP. Hà Nội về tiền thuê nhà cho Giám đốc nước ngoài . 

6.      Công văn 12247/BTC-CST năm 2018 về hoàn thuế giá trị gia tăng nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất, gia công hàng xuất khẩu do bộ tài chính ban hành. 

7.      Công văn 2446/BHXH-QLT hướng dẫn tạm thời tham gia BHXH bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài. 

C.    ĐIỀU CẦN BIẾT THÊM

1.      Căn cứ vào Nghị quyết số 70/2018/QH14 ngày 09/11/2018 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2019. 

2.      Giải quyết hưởng trợ cấp trực tuyến hoặc thông qua phần mềm. 

Đăng lúc: 09-11-2018 10:59:51 AM - Đã xem: 988

A.  VĂN BẢN MỚI

1. Nghị định 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

2. Nghị quyết 125/NQ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ về việc về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội

3. Nghị định 143/2018/NĐ-CP ngày 15/10/2018 quy định chi tiết Luật Bảo hiểm xã hội và Luật An toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam

4. Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế

B. CÔNG VĂN HƯỚNG DẪN

1. Công văn số 11889/BTC-CST ngày 1/10/2018 của Bộ Tài chính về chính sách thuế GTGT đối với hàng hóa nhập khẩu

2. Công văn số 1953/BHXH-CĐ ngày 3/10/2018 của Bảo hiểm xã hội TP. HCM về việc cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH

3. Công văn số 3174/GSQL-GQ1 ngày 8/10/2018 của Tổng cục Hải quan về thủ tục hải quan trong giai đoạn chờ được chấp thuận việc sáp nhập doanh nghiệp

4. Công văn 6120/TCHQ-GSQL ngày 18/10/2018 hướng dẫn việc hủy tờ khai do Tổng cục Hải quan

5. Công văn 6010/TCHQ-TXNK ngày 12/10/2018 về xử lý thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Hải quan

6. Công văn số 3945/TCT-CS ngày 15/10/2018 của Tổng cục Thuế về việc hoàn thuế GTGT

7. Công văn số 4049/TCT-CS ngày 18/10/2018 của Tổng cục Thuế về hóa đơn điện tử

8. Công văn số 6238/TCHQ-TXNK ngày 24/10/2018 của Tổng cục Hải quan về việc miễn thuế nhập khẩu quà tặng

C. NHỮNG ĐIỀU BẠN CẦN BIẾT

1. Mức phạt đối với hóa đơn GTGT, dịch vụ xuất sai thời điểm

2. Các trường hợp công ty mua lại vốn góp/cổ phần

Đăng lúc: 04-10-2018 03:08:23 PM - Đã xem: 1095

A.    VĂN BẢN MỚI.

1.      Nghị định 119/2018/NĐ-CP ngày 12/09/2018 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

2.       Nghị định 121/2018/NĐ-CP ngày 13/09/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 49/2013/NĐ-CP ngày 14/05/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương.

3.       Quyết định số 2503/QĐ-TCHQ ngày 23/08/2018 của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy trình giải quyết miễn thuế hàng hóa nhập khẩu.

4.       Thông tư  59/2018/TT-BTC ngày 16/07/2018 của Bộ tài chính  bổ sung điều 2a Thông tư 219/2015/TT-BTC về ghi giảm vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp.

5.       Thông tư 19/2018/TT-BCT ngày 19/07/2018 của Bộ tài chính quy định tại điều 37 về công bố điều kiện đầu tư kinh doanh đối với nhà đầu tư nước ngoài.

B. VĂN BẢN HƯỚNG DẪN.

1.      Công văn số 48083/CT-TTHT ngày 10/07/2018 của Cục thuế Hà Nội về việc hạch toán CP lãi vay đối với DN có giao dịch liên kết và CP đào tạo hỗ trợ cho NLĐ.

2.      Công văn số 2775/TCT-CS ngày 13/07/2018 của Tổng cục thuế về việc xử phạt về hóa đơn bất hợp pháp.

3.      Công văn số 4167/TXNK-TGHQ ngày 26/07/2018 của Tổng cục Hải quan về vướng mắc về trị giá hải quan.

4.      Công văn số 54473/CT-TTHT ngày 03/08/2018 của Cục Thuế TP. Hà Nội về thuế GTGT đối với khoản tiền bồi thường thiệt hại.

5.      Công văn số 1720/BHXH-CST ngày 04/09/2018 của Bảo hiểm xã hội TP. HCM về việc hướng dẫn thủ tục báo tăng/ giảm tham gia BHXH, BHYT.

Đăng lúc: 04-09-2018 02:28:31 PM - Đã xem: 1953

A.    VĂN BẢN MỚI.

1.      Nghị định số 108/2018/NĐ-CP ngày 23/08/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/09/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

B. VĂN BẢN HƯỚNG DẪN.

1.    Công văn số 48085/CT-TTHT ngày 10/07/2018 về hồ sơ giao dịch liên kết. 

2.      Công văn số 54159/CT-TTHT ngày 02/08/2018 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc hàng mẫu cung cấp cho khách hàng dùng thử. 

3.      Công văn số 4363/TXNK-CST ngày 06/08/2018 của Tổng cục Hải quan về việc xử lý thuế hàng hóa bị hỏa hoạn. 

4.      Công văn số 56281/CT-TTHT ngày 13/08/2018 về chi phí taxi cho các chuyên gia nước ngoài do Công ty mẹ phái cử sang của cục thuế TP. Hà Nội. 

5.      Công văn số 3206/TCT-CS ngày 20/08/2018 về chính sách thuế và hóa đơn. 

C.    ĐIỀU CẦN BIẾT THÊM.

1.    Người lao động chậm đóng BHYT 30 ngày: Doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm. 

2.    Hướng dẫn bổ sung thuế TNCN với phần thu nhập từ trúng thưởng. 

3.     07 lưu ý khi Doanh nghiệp sử dụng lao động nữ mang thai. 

Hỗ trợ trực tuyến

- Ông Lê Đình Hùng KTV-Tổng Giám Đốc

ĐT: 0909 697 433

- Bà Lê Phạm Thùy Trang

KTV-Phó Tổng Giám Đốc-Dịch vụ Thuế & Tư vấn.

ĐT: 0903 928 235 & 0913 484 490

- Ông Tất Kim Lăng-Giám đốc kinh doanh

Dịch vụ Thuế & Tư Vấn khách hàng (Tiếng Trung)

ĐT: 0908 608 955

- Ông Phạm Đức Thuận KTV-Trưởng Phòng

Dịch Vụ Kiểm Toán & Tư vấn thuế.

ĐT: 0973 307 912

- Bà Phạm Thị Nhung KTV-Trưởng Phòng

Dịch vụ Kế toán & Tư vấn thuế

ĐT: 0946 082 828

 

Đối tác & khách hàng