Thống kê truy cập

OnlineĐang truy cập: 3

Thống kê tuầnThống kê tuần: 103

Thống kê thángThống kê tháng: 4198

Tổng truy cập:Tổng truy cập:: 447783

Văn bản

Đăng lúc: 07-09-2021 04:46:04 PM - Đã xem: 232

A.   VĂN BẢN MỚI 

1.     Thông tư 68/2021/TT-BTC của Bộ Tài Chính ban hành quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí trong lĩnh vực thú y nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch covid-19. 

2.     Thông tư 71/2021/TT-BTC hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cơ sở thực hiện xã hội hóa chưa truy thu theo Nghị quyết 63/NQ-CP. 

B.   VĂN BẢN HƯỚNG DẪN

1.     Công văn 3822/TCHQ-TXNK năm 2021 về không thu thuế hàng tái nhập sửa chữa do tổng cục hải quan ban hành. 

2.     Công văn 31448/CTHN-TTHT năm 2021 hướng dẫn xử lý hóa đơn thu tiền học phí sinh viên do cục thuế Thành phố Hà Nội ban hành. 

3.     Công văn 2644/UBND-KGVX của Ủy Ban Nhân Dân ban hành về việc tháo gỡ khó khăn trong việc xác nhận để hưởng chế độ hỗ trợ người lao động không theo Hợp đồng lao động bị mất việc (lao động tự do) do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. 

4.     Công văn 29592/CTHN-KK của Cục Thuế Thành phố Hà Nội ban hành về việc nộp hồ sơ khai thuế trong thời gian thực hiện Chỉ thị 17/CT-UBND. 

C.   ĐIỀU CẦN BIẾT THÊM

1.     Người lao động có mức lương thấp hơn lương tối thiểu vùng được miễn đóng đoàn phí công đoàn 

2.     Bốn  trường hợp cá nhân kinh doanh kê khai thuế theo từng lần phát sinh.

3.     Doanh nghiệp "3 tại chỗ" được hỗ trợ tiền ăn 1 triệu đồng/người lao động.

4.     Nghị quyết 83/NQ-CP 2021 phương án hỗ trợ giảm tiền điện, giảm giá điện đợt 4. 

5.     Quyết định 811/QĐ-BHXH của Bảo Hiểm Xã Hội ban hành về việc sửa đổi, bổ sung khoản 3, điều 3 quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN, BH TNLĐ, bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT.

6.     Quyết định 1529/QĐ-BTC năm 2021 về quy chế đánh giá đối với kế toán viên chuyên nghiệp tiêu chuẩn ASEAN do bộ trưởng bộ tài chính ban hành.

7.     Thông tư 13/2021/TT-NHNN sửa đổi thông tư 26/2013/TT-NHNN về biểu phí dịch vụ thanh toán qua ngân hàng nhà nước Việt Nam.

Đăng lúc: 05-08-2021 10:55:02 AM - Đã xem: 314

A.  VĂN BẢN MỚI

1.   Thông tư 40/2021/TT-BTC ngày 01 tháng 06 năm 2021 của Bộ Tài chính qui định về thuế thu nhập cá nhân (TNCN), thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với cá nhân và hộ kinh doanh. 

2.   Thông tư 47/2021/TT-BTC ngày 24 tháng 06 năm 2021 của Bộ Tài chính qui định về mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid. 

3.   Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 01/07/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid. 

4.   Thông tư 06/2021/TT-BLĐTBXH ngày 07 tháng 07 năm 2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29 tháng 12 năm 2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc.

B.  VĂN BẢN HƯỚNG DẪN

1.   Công văn 3108/TCHQ-GSQL ngày 21/06/2021 của Tổng cục hải quan về việc nhập khẩu bao bì.     

2.   Công văn 2241/CTHN-TTHT ngày 22 tháng 06 năm 2021 của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc quyết toán thuế thu nhập cá nhân. 

3.   Công văn 6770/CTTPHCM-KK  của Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh ngày 19 tháng 07 năm 2021 về nộp hồ sơ khai thuế trong thời gian thực hiện chỉ thị 16/CT-TTG do Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh ban hành.

4. Công văn 5063/VPCP-KTTH ngày 26 tháng 07 năm 2021 của văn phòng chính phủ ban hành về chế độ bồi dưỡng làm đêm, làm thêm giờ.

C.  ĐIỀU CẦN BIẾT THÊM

1.   Nhiều chính sách BHYT có lợi cho người dân có hiệu lực từ ngày 01/07/2021.

2.   Hạn cuối nộp hồ sơ để nhận tiền hỗ trợ Covid 19 theo Nghị quyết 68/NQ-CP. 

3.   Doanh nghiệp đầu tư sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ trước 01/01/2015 được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp. 

4.   Tạm dừng in thẻ BHYT cho người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp. 

5. Bốn trường hợp người lao động được trả lương ngừng việc vì Covid 19.

Đăng lúc: 13-07-2021 02:29:50 PM - Đã xem: 374

A.    VĂN BẢN MỚI

1.      Thông tư 43/2021/TT-BTCngày 11/06/2021 của Bộ Tài Chính ban hành về việc sửa đổi, bổ sung khoản 11 Điều 10 Thông tư 219/2013/TT-BTC hướng dẫn Luật Thuế GTGT.

2.      Nghị định 57/2021/NĐ-CP ngày 04/06/2021 của Chính Phủ ban hành về việc bổ sung điểm g khoản 2 Điều 20 Nghị định 218/2013/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 12/2015/NĐ-CP) về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ.

3.      Thông tư 31/2021/TT-BTC ngày 17/05/2021 của Bộ Tài Chính ban hành về việc quy định về áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý thuế do bộ tài chính ban hành.

B.     VĂN BẢN HƯỚNG DẪN

1.      Công văn số 18037/CTHN-TTHT ngày 24/05/2021 của Cục Thuế TP.Hà Nội ban hành về việc gia hạn nộp thuế TNDN theo Nghị định 52/2021/NĐ-CP trường hợp năm tài chính khác năm dương lịch.

2.      Công văn số 1493/BHXH-CSYT ngày 31/05/2021 của Bảo Hiểm Xã Hội Việt Nam ban hành về việc sử dụng hình ảnh thẻ bảo hiểm y tế trên ứng dụng VSS-ID để khám chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2021.

3.      Công văn số 19871/CTHN-TTHT ngày 02/06/2021 của Cục Thuế TP. Hà Nội ban hành về việc hướng dẫn chính sách thuế GTGT đối với dịch vụ cung cấp cho tổ chức nước ngoài.

4.      Công văn số 2687/TCHQ-TXNK ngày 01/06/2021 của Tổng Cục Hải Quan ban hành về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung về chính sách thuế xuất nhập khẩu tại Nghị định 18/2021/NĐ-CP.

5.      Công văn số 1413/HQTPHCM-GSQL ngày 03/06/2021 của Cục Hải Quan TP. HCM ban hành về việc hướng dẫn thủ tục hải quan.

 C.    ĐIỀU CẦN BIẾT THÊM

1.      Thêm cách tra cứu quá trình đóng BHXH, BHYT.

2.      Quy định mới về giao dịch điện tử lĩnh vực thuế.

3.      Tổng hợp chế độ, chính sách hỗ trợ, khắc phục khó khăn do Covid-19.

Đăng lúc: 09-07-2021 04:01:49 PM - Đã xem: 435

A. VĂN BẢN MỚI

1. Quyết định 17/2021/QĐ-TTg của Thủ Tướng Chính Phủ ban hành về việc quy định mức hỗ trợ học

2. Nghị định 21/2021/NĐ-CP của Chính Phủ ban hành về việc qui định chung về xử lí tài sản bảo đảm.

3. Thông tư 37/2021/TT-BTC của Bộ Tài Chính ban hành về việc ghi nhận, đánh giá, xử lý các khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái trong doanh nghiệp.

4. Thông tư 40/2021/TT-BTC của Bộ Tài Chính ban hành về việc hướng dẫn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.

B. VĂN BẢN HƯỚNG DẪN

1. Công văn 16813/CTHN-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội ban hành về sử dụng hóa đơn điện tử khi cung cấp dịch vụ ăn uống.

2. Công văn 17151/CTHN-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội ban hành về việc xuất hoá đơn chi hộ trước khi thành lập doanh nghiệp.

Thuế Thành phố Hà Nội ban hành về chính sách thuế GTGT, TNDN đối với công ty nước ngoài khi hợp tác kinh doanh tại Việt Nam.

4. Công văn 18312/CTHN-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội ban hành về giá tính thuế đối với hàng hóa, dịch vụ cho, tặng.

5. Công văn 20849/CTHN-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội ban hành về việc thuế TNCN đối với khoản chi phí đi lại cho người lao động.

C. ĐIỀU CẦN BIẾT THÊM

1. Tiền lương KPI có phải đóng BHXH, thuế TNCN.

2. Công văn 1537/BHXH-CSYT của Bảo Hiểm Xã Hội Việt Nam ban hành về mức giá thanh toán khi xét nghiệm COVID-19 theo chế độ BHYT.

3. Điểm mới của thẻ BHYT mẫu mới từ 01/04/2021.

Đăng lúc: 15-06-2021 08:52:46 AM - Đã xem: 710

A. VĂN BẢN MỚI

1. Nghị định số: 44/2021/NĐ-CP ngày 31/03/2021 hướng dẫn thực hiện về chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu TNDN đối với khoản chi ủng hộ, tài trợ của doanh nghiệp, tổ chức cho các hoạt động phòng, chống dịch COVID-19. 

2. Nghị định 52/2021/NĐ-CP ngày 19/04/2021 về gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất năm 2021. 

3. Thông tư 09/2021/TT-BTC ngày 25/01/2021 về hướng dẫn kiểm tra hoạt động dịch vụ kế toán do Bộ tài chính ban hành. 

4. Nghị định 18/2021/NĐ-CP ngày 11/03/2021 sửa đổi, bổ sung Nghị định 134/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. 

5. Nghị định số 43/2021/NĐ-CP ngày 31/3/2021 của Chính phủ quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm   

6. Thông tư 26/2021/TT-BTC ngày 07/04/2021 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn công tác kế toán khi thực hiện chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần. 

B. VĂN BẢN HƯỚNG DẪN

1. Công văn 636/TCT-DNNCN ngày 12/03/2021 hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục thuế ban hành để đảm bảo kịp thời hướng dẫn cho các tổ chức, cá nhân thực hiện việc quyết toán thuế TNCN thống nhất theo quy định của pháp luật thuế TNCN hiện hành. 

2. Công văn 9159/CTHN-TTHT ngày 29/03/2021 về sử dụng hóa đơn điện tử khi đang sử dụng hóa đơn mua của cơ quan thuế do cục thuế TP.Hà Nội ban hành. 

3. Công văn 9580/CTHN-TTHT ngày 31/03/2021 về hướng dẫn chính sách thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ cung cấp cho tổ chức nước ngoài do cục thuế TP. Hà Nội ban hành. 

4. Công văn 9579/CTHN-TTHT ngày 31/03/2021 về thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển nhượng vốn do cục thuế TP.Hà Nội ban hành. 

5. Công văn 9583/CTHN-TTHT ngày  31/03/2021 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do cục thuế TP.Hà Nội ban hành ( giảm 30% thuế TNDN) 

6. Công văn số 10142/CTHN-TTHT ngày 05/04/2021 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc kê khai thuế TNDN của chi nhánh hạch toán phụ thuộc. 

7. Công văn số 1551/TCHQ-TXNK ngày 05/04/2021 của Tổng cục Hải quan về việc xử lý tiền thuế GTGT hàng nhập khẩu nộp thừa. 

8. Công văn 10143/CTHN-TTHT ngày 05/04/2021 về xuất hóa đơn giá trị gia tăng do cục thuế TP.Hà Nội ban hành. 

9. Công văn số 1084/TCT-DNNCN ngày 13/04/2021 của Tổng cục Thuế về chính sách thuế TNCN (khoản giảm trừ khi tính thuế TNCN) 

C. ĐIỀU CẦN BIẾT THÊM

1. 99 biểu mẫu mới trong đăng ký doanh nghiệp áp dụng từ ngày 01/5/2021.

2. 03 cách đăng ký giao dịch điện tử với Cơ quan thuế áp dụng từ ngày 03/05/2021. 

3. Biểu mẫu đăng ký đầu tư áp dụng từ 09/04/2021. 

4. Phải ký hợp đồng lao động bằng văn bản với NLĐ nước ngoài 

5. Điều kiện miễn thuế nhập khẩu 5 năm với vật tư, linh kiện áp dụng từ ngày 25/04/2021.

6. Tăng mức hỗ trợ học nghề với NLĐ tham gia bảo hiểm thất nghiệp 

Hỗ trợ trực tuyến

- Ông Lê Đình Hùng KTV-Tổng Giám Đốc

ĐT: 0909 697 433

- Bà Lê Phạm Thùy Trang

KTV-Phó Tổng Giám Đốc-Dịch vụ Thuế & Tư vấn.

ĐT: 0903 928 235 & 0913 484 490

- Ông Tất Kim Lăng-Giám đốc kinh doanh

Dịch vụ Thuế & Tư Vấn khách hàng (Tiếng Trung)

ĐT: 0908 608 955

- Ông Phạm Đức Thuận KTV-Trưởng Phòng

Dịch Vụ Kiểm Toán & Tư vấn thuế.

ĐT: 0973 307 912

- Bà Phạm Thị Nhung KTV-Trưởng Phòng

Dịch vụ Kế toán & Tư vấn thuế

ĐT: 0946 082 828

 

Đối tác & khách hàng