Thống kê truy cập

OnlineĐang truy cập: 3

Thống kê tuầnThống kê tuần: 35

Thống kê thángThống kê tháng: 2354

Tổng truy cập:Tổng truy cập:: 416931

Chi tiết

Bản tin pháp luật tháng 07/2020

Tải file

A. VĂN BẢN MỚI

1.     Nghị định 57/2020/NĐ-CP ngày 25/05/2020 sửa đổi Nghị định 122/2016/NĐ-CP và Nghị định 125/2017/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 122/2016/NĐ-CP về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.  

2.     Nghị định 61/2020/NĐ-CP ngày 29/05/2020 sửa đổi Nghị định 28/2015/NĐ-CP hướng dẫn về bảo hiểm thất nghiệp tại Luật việc làm 2013. 

3.     Nghị quyết 116/2020/QH14 ngày 19/06/2020 của Quốc hội về việc giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác. 2

4.     Nghị định 81/2020/NĐ-CP ngày 09/07/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 163/2018/NĐ-CP quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp. 

5.     Thông tư 69/2020/TT-BTC ngày 15/07/2020 của Bộ Tài chính quy định hồ sơ và trình tự, thủ tục xử lý nợ theo Nghị quyết số 94/2019/QH14 ngày 26/11/2019. 

6.     Nghị định 88/2020/NĐ-CP ngày 28/07/2020 hướng dẫn Luật an toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc. 

 

B.         VĂN BẢN HƯỚNG DẪN

1.     Công văn số 2835/TCT-TTKT ngày 14/07/2020 về hướng dẫn tổ chức thực hiện Nghị định 68/2020/NĐ-CP do Tổng cục Thuế ban hành. 

2.     Công văn số 66296/CT-TTHT ngày 16/07/2020 của Cục Thuế TP. Hà Nội về chi phí trong giao dịch liên kết 

3.     Công văn số 2546/TCT-DNNCN ngày 23/06/2020 về việc tổ chức triển khai Nghị quyết số 954/2020/UBTVQH14 ngày 02/06/2020 của Tổng cục thuế nêu thời điểm triển khai mức giảm trừ gia cảnh mới. 

4.     Công văn số 2838/TCT-DNNCN ngày 15/07/2020 của Tổng cục Thuế về quyết toán thuế TNCN năm 2019. 

5.     Công văn số 66288/CT-TTHT ngày 16/07/2020 của Cục Thuế TP. Hà Nội về chính sách miễn thuế TNDN, TNCN. 

6.     Công văn số 65276/CT-TTHT ngày 14/07/2020 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc miễn chữ ký điện tử người mua trên hóa đơn điện tử. 

Hỗ trợ trực tuyến

- Ông Lê Đình Hùng KTV-Tổng Giám Đốc

ĐT: 0909 697 433

- Bà Lê Phạm Thùy Trang

KTV-Phó Tổng Giám Đốc-Dịch vụ Thuế & Tư vấn.

ĐT: 0903 928 235 & 0913 484 490

- Ông Tất Kim Lăng-Giám đốc kinh doanh

Dịch vụ Thuế & Tư Vấn khách hàng (Tiếng Trung)

ĐT: 0908 608 955

- Ông Phạm Đức Thuận KTV-Trưởng Phòng

Dịch Vụ Kiểm Toán & Tư vấn thuế.

ĐT: 0973 307 912

- Bà Phạm Thị Nhung KTV-Trưởng Phòng

Dịch vụ Kế toán & Tư vấn thuế

ĐT: 0946 082 828

 

Đối tác & khách hàng