Thống kê truy cập

OnlineĐang truy cập: 21

Thống kê tuầnThống kê tuần: 391

Thống kê thángThống kê tháng: 3425

Tổng truy cập:Tổng truy cập:: 356425

Chi tiết

Bản tin pháp luật tháng 09/2018

Tải file

A.    VĂN BẢN MỚI.

1.      Nghị định 119/2018/NĐ-CP ngày 12/09/2018 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

2.       Nghị định 121/2018/NĐ-CP ngày 13/09/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 49/2013/NĐ-CP ngày 14/05/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương.

3.       Quyết định số 2503/QĐ-TCHQ ngày 23/08/2018 của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy trình giải quyết miễn thuế hàng hóa nhập khẩu.

4.       Thông tư  59/2018/TT-BTC ngày 16/07/2018 của Bộ tài chính  bổ sung điều 2a Thông tư 219/2015/TT-BTC về ghi giảm vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp.

5.       Thông tư 19/2018/TT-BCT ngày 19/07/2018 của Bộ tài chính quy định tại điều 37 về công bố điều kiện đầu tư kinh doanh đối với nhà đầu tư nước ngoài.

B. VĂN BẢN HƯỚNG DẪN.

1.      Công văn số 48083/CT-TTHT ngày 10/07/2018 của Cục thuế Hà Nội về việc hạch toán CP lãi vay đối với DN có giao dịch liên kết và CP đào tạo hỗ trợ cho NLĐ.

2.      Công văn số 2775/TCT-CS ngày 13/07/2018 của Tổng cục thuế về việc xử phạt về hóa đơn bất hợp pháp.

3.      Công văn số 4167/TXNK-TGHQ ngày 26/07/2018 của Tổng cục Hải quan về vướng mắc về trị giá hải quan.

4.      Công văn số 54473/CT-TTHT ngày 03/08/2018 của Cục Thuế TP. Hà Nội về thuế GTGT đối với khoản tiền bồi thường thiệt hại.

5.      Công văn số 1720/BHXH-CST ngày 04/09/2018 của Bảo hiểm xã hội TP. HCM về việc hướng dẫn thủ tục báo tăng/ giảm tham gia BHXH, BHYT.

Hỗ trợ trực tuyến

- Ông Lê Đình Hùng KTV-Tổng Giám Đốc

ĐT: 0909 697 433

- Bà Lê Phạm Thùy Trang

KTV-Phó Tổng Giám Đốc-Dịch vụ Thuế & Tư vấn.

ĐT: 0903 928 235 & 0913 484 490

- Ông Tất Kim Lăng-Giám đốc kinh doanh

Dịch vụ Thuế & Tư Vấn khách hàng (Tiếng Trung)

ĐT: 0908 608 955

- Ông Phạm Đức Thuận KTV-Trưởng Phòng

Dịch Vụ Kiểm Toán & Tư vấn thuế.

ĐT: 0973 307 912

- Bà Phạm Thị Nhung KTV-Trưởng Phòng

Dịch vụ Kế toán & Tư vấn thuế

ĐT: 0946 082 828

 

Đối tác & khách hàng