Bản tin pháp luật tháng 04/2024

Email: info@kiemtoandaitin.com

Điện thoại: (028) 3500 4494

Thứ 2 - Thứ 6: 8h:00 - 17:00

Ngôn ngữ:
Bản tin pháp luật tháng 04/2024
Download tài liệu

A.    VĂN BẢN MỚI

1.   Nghị định 10/2024/NĐ-CP về khu công nghệ cao

2.   Nghị định số 34/2024/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định Danh mục hàng hóa nguy hiểm, vận chuyển hàng hóa nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và phương tiện thủy nội địa

3.   Hóa đơn xuất sau ngày nghiệm thu có được không?

B.   VĂN BẢN HƯỚNG DẪN

1.   Công văn 10458/CTBDU-TTHT của Cục Thuế tỉnh Bình Dương xuất hóa đơn không có mã số thuế và hóa đơn điện tử chiết khấu thương mại

2.   Công văn 2612/CTBGI-TTHT của Cục Thuế tỉnh Bắc Giang về việc xuất hóa đơn giá trị gia tăng khi nhận lại hàng bán

3.   Công văn 10120/CTBDU-TTHT của Cục Thuế tỉnh Bình Dương về việc hồ sơ giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc

C.   ĐIỀU CẦN BIẾT THÊM

1.   Công văn 16889/CTHN-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về việc thanh lý tài sản

2.   Công văn 1511/TCT-KK 2024 hóa đơn đối với Địa điểm kinh doanh khác tỉnh với nơi đặt trụ sở chính

3.   Công văn 1457/TCT-QLN của Tổng cục Thuế về việc tạm hoãn xuất cảnh đối với người đại diện theo pháp luật của người nộp thuế

Chia sẻ:
Bài viết khác:
Zalo
Hotline