Thống kê truy cập

OnlineĐang truy cập: 2

Thống kê tuầnThống kê tuần: 171

Thống kê thángThống kê tháng: 3694

Tổng truy cập:Tổng truy cập:: 518783

Chi tiết Dịch vụ

Dịch vụ kiểm toán BCTC

Kiểm toán độc lập và đảm bảo không chỉ đóng vai trò thực hiện quản trị tốt mà còn là công cụ có giá trị trong việc đối chuẩn và nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Sự am hiểu kiến thức và kinh nghiệm qua các ngành nghề giúp kiểm toán viên cung cấp các dịch vụ kiểm toán và đảm bảo phù hợp từng nhu cầu của doanh nghiệp.

Ngoài việc đáp ứng các yêu cầu báo cáo nội bộ và nghĩa vụ tuân thủ, kiểm toán toàn diện hàng năm giúp xác định cả những cơ hội và các mối đe dọa đối với doanh nghiệp hoặc tổ chức, cung cấp những nhận định thông minh và các khuyến nghị thiết thực.

Dịch vụ kiểm toán chủ yếu của chúng tôi bao gồm:

  • Kiểm toán báo cáo tài chính theo luật định
  • Kiểm toán xây dựng cơ bản
  • Kiểm toán quyết toán vốn đầu tư.
  • Kiểm toán báo cáo tài chính phục vụ cho mục đích thuế
  • Kiểm toán hoạt động
  • Kiểm toán tuân thủ
  • Soát xét thông tin trên báo cáo tài chính
  • Kiểm tra thông tin tài chính trên cơ sở các thủ tục thỏa thuận trước
  • Soát xét theo yêu cầu doanh nghiệp phục vụ quá trình tái cấu trúc, hợp nhất, chia tách, sáp nhập, giải thể.

Việc Kiểm toán hàng năm sẽ được tiến hành bằng các đợt Kiểm toán sơ bộ và Kiểm toán kết thúc theo lịch trình đã thỏa thuận với khách hàng.

Quy trình Kiểm toán Báo cáo Tài chính được xây dựng trên cơ sở: 
- Tuân thủ các chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam hiện hành.
- Tuân thủ các chuẩn mực và thông lệ chung của Quốc tế trong lĩnh vực nghề nghiệp.

- Các nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp Kiểm toán: Độc lập, Chính trực, Khách quan, Thận trọng và Bảo mật các thông tin có được trong quá trình Kiểm toán...

- Phù hợp với thực tiễn hoạt động kinh doanh và môi trường Luật pháp Việt Nam.

 

Các bài đăng khác

Hỗ trợ trực tuyến

- Bà Lê Phạm Thùy Trang

KTV - Tổng Giám Đốc-Dịch vụ Thuế & Tư vấn.

ĐT: 0903 928 235 & 0913 484 490

- Ông Tất Kim Lăng-Giám đốc kinh doanh

Dịch vụ Thuế & Tư Vấn khách hàng (Tiếng Trung)

ĐT: 0908 608 955

- Ông Phạm Đức Thuận KTV-Giám đốc kiểm toán

Dịch Vụ Kiểm Toán & Tư vấn thuế.

ĐT: 0973 307 912

- Bà Phạm Thị Nhung KTV-Giám đốc kiểm toán

Dịch vụ Kế toán & Tư vấn thuế

ĐT: 0946 082 828

- Bà Trần Thị Thanh Thuỷ KTV-Giám Đốc đào tạo

Dịch vụ đào tạo kế toán - tài chính - thuế

 ĐT: 0919 369 576

 

 

Đối tác & khách hàng