Thống kê truy cập

OnlineĐang truy cập: 4

Thống kê tuầnThống kê tuần: 507

Thống kê thángThống kê tháng: 25

Tổng truy cập:Tổng truy cập:: 527907

Chi tiết

Bản tin pháp luật tháng 10/2021

A      VĂN BẢN MỚI

1.     Thông tư số 05/2021/TT-BKHĐT do Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư ban hành về việc danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng, nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được. 

2.     Thông tư số 09/2021/TT-BLĐTBXH do Bộ Lao Động - Thương Binh và Xã Hội ban hành về việc bảo vệ việc làm của người tố cáo là người làm việc theo hợp đồng lao động. 

3.     Thông tư số 14/2021/TT-NHNN do Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam ban hành về việc miễn, giảm lãi cho khách hàng ảnh hưởng Covid-19 đến 30/06/2022. 

4.     Quyết định số 1676/QĐ-BTC do Bộ Tài Chính ban hành về việc công bố 5 chuẩn mực kế toán công Việt Nam đợt 1. 

B      VĂN BẢN HƯỚNG DẪN

1.     Công văn số 2701/BHXH-TST do Bảo Hiểm Xã Hội Việt Nam ban hành về việc cấp lại, đổi thẻ BHYT không thay đổi thông tin. 

2.     Công văn số 2802/BHXH-CSXH do Bảo Hiểm Xã Hội Việt Nam ban hành về việc thực hiện chế độ BHXH đối với người lao động tại các đơn vị sử dụng lao động phá sản còn nợ tiền đóng BHXH. 

3.     Công văn số 4485/TCHQ-TXNK do Tổng Cục Hải Quan ban hành về việc miễn thuế hàng tài trợ phòng chống dịch Covid-19. 

4.     Công văn số 4528/TCHQ-TXNK do Tổng Cục Hải Quan ban hành về việc nhập khẩu hàng hóa để gia công nhưng không có cơ sở sản xuất, gia công. 

C      ĐIỀU CẦN BIẾT THÊM

1.     Công văn số 733/LĐLĐ-TC do Liên Đoàn Lao Động TP. Hồ Chí Minh ban hành về việc bổ sung đối tượng miễn đóng đoàn phí công đoàn.

2.     Công văn số 3255/TCT-CS do Tổng Cục Thuế ban hành về việc phiếu xuất kho.

Hỗ trợ trực tuyến

- Bà Lê Phạm Thùy Trang

KTV - Tổng Giám Đốc-Dịch vụ Thuế & Tư vấn.

ĐT: 0903 928 235 & 0913 484 490

- Ông Tất Kim Lăng-Giám đốc kinh doanh

Dịch vụ Thuế & Tư Vấn khách hàng (Tiếng Trung)

ĐT: 0908 608 955

- Ông Phạm Đức Thuận KTV-Giám đốc kiểm toán

Dịch Vụ Kiểm Toán & Tư vấn thuế.

ĐT: 0973 307 912

- Bà Phạm Thị Nhung KTV-Giám đốc kiểm toán

Dịch vụ Kế toán & Tư vấn thuế

ĐT: 0946 082 828

- Bà Trần Thị Thanh Thuỷ KTV-Giám Đốc đào tạo

Dịch vụ đào tạo kế toán - tài chính - thuế

 ĐT: 0919 369 576

 

 

Đối tác & khách hàng