Thống kê truy cập

OnlineĐang truy cập: 4

Thống kê tuầnThống kê tuần: 355

Thống kê thángThống kê tháng: 1092

Tổng truy cập:Tổng truy cập:: 511983

Chi tiết

Bản tin pháp luật tháng 11/2021

A. VĂN BẢN MỚI

1.     Nghị Quyết số 116/NQ-CP ngày 24/09/2021 do Chính Phủ ban hành về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ quỹ Bảo Hiểm Thất Nghiệp.

2.     Quyết Định số 28/2021/QĐ-TTG ngày 01/10/2021 do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành về thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ Bảo Hiểm Thất Nghiệp.

3.     Nghị Quyết số 406/NQ-UBTVQH15 ngày 19/10/2021 do Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội ban hành về một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch Covid-19.

4.     Thông Tư số 88/2021/TT-BTC ngày 11/10/2021 do Bộ Trưởng Bộ Tài Chính ban hành về việc hướng dẫn chế độ kế toán cho các Hộ Kinh Doanh, Cá Nhân Kinh Doanh.

5.     Nghị Quyết số 126/NQ-CP ngày 08/10/2021 do Chính Phủ ban hành về việc sửa đổi, bổ sung Nghị Quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chính Phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

B. VĂN BẢN HƯỚNG DẪN

1.      Công văn số 4783/TCHQ-TXNK ngày 08/10/2021 do Tổng Cục Hải Quan ban hành về xử lý thuế hàng hóa sản xuất xuất khẩu được phép tiêu hủy.

2.      Công văn số 3535/LĐTBXH-VL ngày 11/10/2021 do Bộ Lao Động - Thương Binh Và Xã Hội ban hành về xác định đối tượng hưởng hỗ trợ theo Quyết Định 28/2021/QĐ-TTG.

3.      Công văn số 4962/TCHQ-TXNK ngày 20/10/2021 do Tổng Cục Hải Quan ban hành về thuế xuất khẩu đối với sản phẩm từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải.

4.      Công văn số 3622/BHXH-CĐ ngày 22/10/2021 do Bảo Hiểm Xã Hội ban hành về việc giải quyết chế độ BHXH trong thời gian ngừng việc.

C. ĐIỀU CẦN BIẾT THÊM

1.      Đầu năm nộp thuế TNCN, cuối năm thất nghiệp có được hoàn thuế?

2.      Lao động nam được nghỉ thai sản nhiều lần khi vợ sinh.

Hỗ trợ trực tuyến

- Bà Lê Phạm Thùy Trang

KTV - Tổng Giám Đốc-Dịch vụ Thuế & Tư vấn.

ĐT: 0903 928 235 & 0913 484 490

- Ông Tất Kim Lăng-Giám đốc kinh doanh

Dịch vụ Thuế & Tư Vấn khách hàng (Tiếng Trung)

ĐT: 0908 608 955

- Ông Phạm Đức Thuận KTV-Giám đốc kiểm toán

Dịch Vụ Kiểm Toán & Tư vấn thuế.

ĐT: 0973 307 912

- Bà Phạm Thị Nhung KTV-Giám đốc kiểm toán

Dịch vụ Kế toán & Tư vấn thuế

ĐT: 0946 082 828

- Bà Trần Thị Thanh Thuỷ KTV-Giám Đốc đào tạo

Dịch vụ đào tạo kế toán - tài chính - thuế

 ĐT: 0919 369 576

 

 

Đối tác & khách hàng