Thống kê truy cập

OnlineĐang truy cập: 5

Thống kê tuầnThống kê tuần: 90

Thống kê thángThống kê tháng: 4386

Tổng truy cập:Tổng truy cập:: 502298

Chi tiết

Bản tin pháp luật tháng 04/2021

Tải file

A. VĂN BẢN MỚI

1. Nghị định số: 44/2021/NĐ-CP ngày 31/03/2021 hướng dẫn thực hiện về chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu TNDN đối với khoản chi ủng hộ, tài trợ của doanh nghiệp, tổ chức cho các hoạt động phòng, chống dịch COVID-19. 

2. Nghị định 52/2021/NĐ-CP ngày 19/04/2021 về gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất năm 2021. 

3. Thông tư 09/2021/TT-BTC ngày 25/01/2021 về hướng dẫn kiểm tra hoạt động dịch vụ kế toán do Bộ tài chính ban hành. 

4. Nghị định 18/2021/NĐ-CP ngày 11/03/2021 sửa đổi, bổ sung Nghị định 134/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. 

5. Nghị định số 43/2021/NĐ-CP ngày 31/3/2021 của Chính phủ quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm   

6. Thông tư 26/2021/TT-BTC ngày 07/04/2021 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn công tác kế toán khi thực hiện chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần. 

B. VĂN BẢN HƯỚNG DẪN

1. Công văn 636/TCT-DNNCN ngày 12/03/2021 hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục thuế ban hành để đảm bảo kịp thời hướng dẫn cho các tổ chức, cá nhân thực hiện việc quyết toán thuế TNCN thống nhất theo quy định của pháp luật thuế TNCN hiện hành. 

2. Công văn 9159/CTHN-TTHT ngày 29/03/2021 về sử dụng hóa đơn điện tử khi đang sử dụng hóa đơn mua của cơ quan thuế do cục thuế TP.Hà Nội ban hành. 

3. Công văn 9580/CTHN-TTHT ngày 31/03/2021 về hướng dẫn chính sách thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ cung cấp cho tổ chức nước ngoài do cục thuế TP. Hà Nội ban hành. 

4. Công văn 9579/CTHN-TTHT ngày 31/03/2021 về thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển nhượng vốn do cục thuế TP.Hà Nội ban hành. 

5. Công văn 9583/CTHN-TTHT ngày  31/03/2021 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do cục thuế TP.Hà Nội ban hành ( giảm 30% thuế TNDN) 

6. Công văn số 10142/CTHN-TTHT ngày 05/04/2021 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc kê khai thuế TNDN của chi nhánh hạch toán phụ thuộc. 

7. Công văn số 1551/TCHQ-TXNK ngày 05/04/2021 của Tổng cục Hải quan về việc xử lý tiền thuế GTGT hàng nhập khẩu nộp thừa. 

8. Công văn 10143/CTHN-TTHT ngày 05/04/2021 về xuất hóa đơn giá trị gia tăng do cục thuế TP.Hà Nội ban hành. 

9. Công văn số 1084/TCT-DNNCN ngày 13/04/2021 của Tổng cục Thuế về chính sách thuế TNCN (khoản giảm trừ khi tính thuế TNCN) 

C. ĐIỀU CẦN BIẾT THÊM

1. 99 biểu mẫu mới trong đăng ký doanh nghiệp áp dụng từ ngày 01/5/2021.

2. 03 cách đăng ký giao dịch điện tử với Cơ quan thuế áp dụng từ ngày 03/05/2021. 

3. Biểu mẫu đăng ký đầu tư áp dụng từ 09/04/2021. 

4. Phải ký hợp đồng lao động bằng văn bản với NLĐ nước ngoài 

5. Điều kiện miễn thuế nhập khẩu 5 năm với vật tư, linh kiện áp dụng từ ngày 25/04/2021.

6. Tăng mức hỗ trợ học nghề với NLĐ tham gia bảo hiểm thất nghiệp 

Hỗ trợ trực tuyến

- Bà Lê Phạm Thùy Trang

KTV - Tổng Giám Đốc-Dịch vụ Thuế & Tư vấn.

ĐT: 0903 928 235 & 0913 484 490

- Ông Tất Kim Lăng-Giám đốc kinh doanh

Dịch vụ Thuế & Tư Vấn khách hàng (Tiếng Trung)

ĐT: 0908 608 955

- Ông Phạm Đức Thuận KTV-Giám đốc kiểm toán

Dịch Vụ Kiểm Toán & Tư vấn thuế.

ĐT: 0973 307 912

- Bà Phạm Thị Nhung KTV-Giám đốc kiểm toán

Dịch vụ Kế toán & Tư vấn thuế

ĐT: 0946 082 828

- Bà Trần Thị Thanh Thuỷ KTV-Giám Đốc đào tạo

Dịch vụ đào tạo kế toán - tài chính - thuế

 ĐT: 0919 369 576

 

 

Đối tác & khách hàng