Thống kê truy cập

OnlineĐang truy cập: 5

Thống kê tuầnThống kê tuần: 71

Thống kê thángThống kê tháng: 4367

Tổng truy cập:Tổng truy cập:: 502279

Chi tiết

Bản tin pháp luật tháng 06/2021

Tải file

A.    VĂN BẢN MỚI

1.      Thông tư 43/2021/TT-BTCngày 11/06/2021 của Bộ Tài Chính ban hành về việc sửa đổi, bổ sung khoản 11 Điều 10 Thông tư 219/2013/TT-BTC hướng dẫn Luật Thuế GTGT.

2.      Nghị định 57/2021/NĐ-CP ngày 04/06/2021 của Chính Phủ ban hành về việc bổ sung điểm g khoản 2 Điều 20 Nghị định 218/2013/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 12/2015/NĐ-CP) về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ.

3.      Thông tư 31/2021/TT-BTC ngày 17/05/2021 của Bộ Tài Chính ban hành về việc quy định về áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý thuế do bộ tài chính ban hành.

B.     VĂN BẢN HƯỚNG DẪN

1.      Công văn số 18037/CTHN-TTHT ngày 24/05/2021 của Cục Thuế TP.Hà Nội ban hành về việc gia hạn nộp thuế TNDN theo Nghị định 52/2021/NĐ-CP trường hợp năm tài chính khác năm dương lịch.

2.      Công văn số 1493/BHXH-CSYT ngày 31/05/2021 của Bảo Hiểm Xã Hội Việt Nam ban hành về việc sử dụng hình ảnh thẻ bảo hiểm y tế trên ứng dụng VSS-ID để khám chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2021.

3.      Công văn số 19871/CTHN-TTHT ngày 02/06/2021 của Cục Thuế TP. Hà Nội ban hành về việc hướng dẫn chính sách thuế GTGT đối với dịch vụ cung cấp cho tổ chức nước ngoài.

4.      Công văn số 2687/TCHQ-TXNK ngày 01/06/2021 của Tổng Cục Hải Quan ban hành về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung về chính sách thuế xuất nhập khẩu tại Nghị định 18/2021/NĐ-CP.

5.      Công văn số 1413/HQTPHCM-GSQL ngày 03/06/2021 của Cục Hải Quan TP. HCM ban hành về việc hướng dẫn thủ tục hải quan.

 C.    ĐIỀU CẦN BIẾT THÊM

1.      Thêm cách tra cứu quá trình đóng BHXH, BHYT.

2.      Quy định mới về giao dịch điện tử lĩnh vực thuế.

3.      Tổng hợp chế độ, chính sách hỗ trợ, khắc phục khó khăn do Covid-19.

Hỗ trợ trực tuyến

- Bà Lê Phạm Thùy Trang

KTV - Tổng Giám Đốc-Dịch vụ Thuế & Tư vấn.

ĐT: 0903 928 235 & 0913 484 490

- Ông Tất Kim Lăng-Giám đốc kinh doanh

Dịch vụ Thuế & Tư Vấn khách hàng (Tiếng Trung)

ĐT: 0908 608 955

- Ông Phạm Đức Thuận KTV-Giám đốc kiểm toán

Dịch Vụ Kiểm Toán & Tư vấn thuế.

ĐT: 0973 307 912

- Bà Phạm Thị Nhung KTV-Giám đốc kiểm toán

Dịch vụ Kế toán & Tư vấn thuế

ĐT: 0946 082 828

- Bà Trần Thị Thanh Thuỷ KTV-Giám Đốc đào tạo

Dịch vụ đào tạo kế toán - tài chính - thuế

 ĐT: 0919 369 576

 

 

Đối tác & khách hàng