Thống kê truy cập

OnlineĐang truy cập: 2

Thống kê tuầnThống kê tuần: 505

Thống kê thángThống kê tháng: 23

Tổng truy cập:Tổng truy cập:: 527905

Chi tiết

Bản tin pháp luật tháng 06/2022

Tải file

A. VĂN BẢN MỚI

1. Nghị định số 34/2022/NĐ-CP ngày 28/05/22 của chính phủ về việc gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN và tiền thuê đất trong năm 2022.

2. Nghị định 41/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ và Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

B. VĂN BẢN HƯỚNG DẪN

1. Công văn 25024/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc lập hóa đơn. 

2. Công văn 25532/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về chính sách thuế giá trị gia tăng theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP và tiền thuê đất được giảm.

3. Công văn 2194/TCT-KK của Tổng cục Thuế về việc Tổ chức triển khai Nghị định số 34/2022/NĐ-CP                

4Công văn 7563/CTTPHCM-TTHT của Cục thuế TP.HCM ban hành về chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử  

C. ĐIỀU CẦN BIẾT THÊM

1. Các dấu hiệu vi phạm trong việc quản lý hóa đơn.

2. Phương pháp kê khai, tính thuế giá trị gia tăng đối với vàng bạc đá quý.

3. Vẫn trả lương cao hơn ít nhất 7% lương tối thiểu cho NLĐ qua đào tạo.

A.新文件.

1. 越南政府于2022年05月28日颁布第34/2022/NĐ-CP号法令延长缴纳2022年的税金和土地租金费。

2. 第41/2022/NĐ-CP号法令修订, 补充政府于2020年10月19日第123/2020/NĐ- CP号法令之若干条款关于发票、凭证及政府于2022年01月28日第15/2022/NĐ-CP号法令之减免税务政策规定,依据国会颁布财政货币政策第43/2022/QH15号决议为实施恢复和发展经济-社会。

B. 指引文件. 

1. 25024/CTHN-TTHT号公文关于开发票。

2. 河内税务局发布第25532/CTHN-TTHT号公文关于增值税政策依据第15/2022/NĐ-CP号法令和土地租赁。

3. 税务总局颁布第2194/TCT-KK号公文关于组织开展第34/2022/NĐ-CP号法令。

4. 胡志明市税务局颁布第7563/CTTPHCM-TTHT号公文关于电子个人所得税扣除凭证。 

C. 其他信息.

1.违反发票管理的表示。

2.金银首饰的增值税申报,计算方式。

3.  仍支付比受过培训工人最低工资高于 7% 的工资。

Hỗ trợ trực tuyến

- Bà Lê Phạm Thùy Trang

KTV - Tổng Giám Đốc-Dịch vụ Thuế & Tư vấn.

ĐT: 0903 928 235 & 0913 484 490

- Ông Tất Kim Lăng-Giám đốc kinh doanh

Dịch vụ Thuế & Tư Vấn khách hàng (Tiếng Trung)

ĐT: 0908 608 955

- Ông Phạm Đức Thuận KTV-Giám đốc kiểm toán

Dịch Vụ Kiểm Toán & Tư vấn thuế.

ĐT: 0973 307 912

- Bà Phạm Thị Nhung KTV-Giám đốc kiểm toán

Dịch vụ Kế toán & Tư vấn thuế

ĐT: 0946 082 828

- Bà Trần Thị Thanh Thuỷ KTV-Giám Đốc đào tạo

Dịch vụ đào tạo kế toán - tài chính - thuế

 ĐT: 0919 369 576

 

 

Đối tác & khách hàng