Thống kê truy cập

OnlineĐang truy cập: 6

Thống kê tuầnThống kê tuần: 502

Thống kê thángThống kê tháng: 20

Tổng truy cập:Tổng truy cập:: 527902

Chi tiết

Bản tin pháp luật tháng 12/2022

Tải file

 

A.    VĂN BẢN MỚI.

1. Nghị định 91/2022/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 30/10/2022 sửa đổi, bổ sung một số phần Nghị định số 126/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 19/10/2020 quy định chi tiết một số phần của Luật quản lý thuế

2. Thông tư 12/2022/TT-NHNN của Ngân hàng nhà nước Việt Nam ban hành ngày 30/09/2022 hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với việc vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp. 

B.     VĂN BẢN HƯỚNG DẪN

1.      Công văn 4485/TCT-PC của Tổng cục thuế ban hành ngày 01/12/2022 về việc triển khai thực hiện Nghị định số 118/2021/NĐ-CP. 

2. Công văn 51206/CTHN-TTHT của Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành ngày 24/10/2022 về việc chi phí lãi vay được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN). 

3. Công văn 53393/CTHN-TTHT của Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành ngày 04/11/2022 về việc kê khai thuế giá trị gia tăng (GTGT) vãng lai. 

4. Công văn 53407/CTHN-TTHT của Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành ngày 04/11/2022 về kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) sau khi sáp nhập. 

5. Công văn 54309/CTHN-TTHT của Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành ngày 10/11/2022 về hoá đơn điện tử. 

C.    ĐIỀU CẦN BIẾT THÊM

1. Công văn 4613/TCHQ-TXNK của Tổng cục hải quan ban hành ngày 02/11/2022 về xử lý thuế hàng sản xuất xuất khẩu. 

2. Công văn 52118/CT-TTHT của Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành ngày 28/10/2022 về việc hồ sơ đăng ký người phụ thuộc thuế thu nhập cá nhân (TNCN). 

3. Công văn 53673/CTHN-TTHT của Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành ngày 07/11/2022 về việc thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đối với khoản hỗ trợ sinh con. 

4. Công văn 55346/CTHN-TTHT của Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành ngày 15/11/2022 về việc thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với hoạt động kinh doanh vận tải quốc tế. 

5. Quyết định 2317/QĐ-TCHQ của Tổng cục hải quan ban hành ngày 24/10/2022 hướng dẫn quy trình quản lý nợ thuế và khoản thu khác đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu. 

Hỗ trợ trực tuyến

- Bà Lê Phạm Thùy Trang

KTV - Tổng Giám Đốc-Dịch vụ Thuế & Tư vấn.

ĐT: 0903 928 235 & 0913 484 490

- Ông Tất Kim Lăng-Giám đốc kinh doanh

Dịch vụ Thuế & Tư Vấn khách hàng (Tiếng Trung)

ĐT: 0908 608 955

- Ông Phạm Đức Thuận KTV-Giám đốc kiểm toán

Dịch Vụ Kiểm Toán & Tư vấn thuế.

ĐT: 0973 307 912

- Bà Phạm Thị Nhung KTV-Giám đốc kiểm toán

Dịch vụ Kế toán & Tư vấn thuế

ĐT: 0946 082 828

- Bà Trần Thị Thanh Thuỷ KTV-Giám Đốc đào tạo

Dịch vụ đào tạo kế toán - tài chính - thuế

 ĐT: 0919 369 576

 

 

Đối tác & khách hàng