Dịch vụ kế toán

Email: info@kiemtoandaitin.com

Điện thoại: (028) 3500 4494

Thứ 2 - Thứ 6: 8h:00 - 17:00

Ngôn ngữ:
Dịch vụ kế toán

Các dịch vụ kế toán mà Đại Tín cung cấp bao gồm:

1.     Thiết lập hệ thống kế toán, tài khoản kế toán, chứng từ kế toán, sổ kế toán và các báo cáo kế toán theo luật định, phù hợp với từng loại hình Doanh nghiệp bằng phần mềm kế toán với nhiều tính năng mở như đa ngôn ngữ (Việt – Anh – Hoa), đa tiền tệ (VND - USD), hệ thống tài khoản kế toán được cập nhật theo các quy định mới nhất của Bộ Tài chính, và nhiều tiện ích thông minh khác.

2.     Phân loại, sắp xếp các chứng từ gốc, tạo lập các chứng từ kế toán thích hợp và tiến hành nhập số liệu vào phần mềm kế toán theo đúng các quy định về hạch toán kế toán của chế độ kế toán Việt Nam.

3.     Xử lý các nghiệp vụ tổng hợp, phân bổ, kết chuyển tính giá thành, giá vốn.

4.     Xác định kết quả hoạt động kinh doanh.

5.     Định kỳ kết hợp với nhân viên của Quý khách hàng kiểm tra lại số liệu kế toán và số dư một số tài khoản như: hàng tồn kho, nợ phải thu, phải trả, các khoản tạm ứng… trước khi lập báo cáo tài chính và các báo cáo khác theo quy định.

6.     Lập và in các báo cáo:

7.     Chuyển giao toàn bộ sổ sách kế toán và hướng dẫn việc lưu trữ hồ sơ, sổ sách kế toán và các báo cáo tài chính theo đúng quy định.

8.     Đại diện và thay mặt cho Quý khách hàng nộp các báo cáo cho các cơ quan thuế, thống kê.

9.     Đại diện và thay mặt cho Quý khách hàng giải trình số liệu và các nghiệp vụ kế toán với cơ quan thuế, công ty mẹ (nếu có).

 

Chia sẻ:
Bài viết khác:
Zalo
Hotline