Văn bản & Biểu mẫu

Email: info@kiemtoandaitin.com

Điện thoại: (028) 3500 4494

Thứ 2 - Thứ 6: 8h:00 - 17:00

Ngôn ngữ:
Văn bản & Biểu mẫu
Bản tin pháp luật tháng 01/2024

Bản tin pháp luật tháng 01/2024

Ngày đăng: 06/02/2024 06:27 PM

A.    VĂN BẢN MỚI    
1.    Nghị quyết 42/2023/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn    
2.    Nghị định số 94/2023/NĐ-CP quy định chính sách giảm thuế GTGT theo Nghị quyết số 110/2023/QH15   
3.    Quyết định 22/QĐ-TCT 2024 Chương trình khung cập nhật kiến thức hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế    
B.    VĂN BẢN HƯỚNG DẪN
1.    Công ty liên doanh có vốn đầu tư về việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sơ thuế toàn cầu    
2.    Công văn 46974/CTHN-TTHT Hà Nội 2023 điều kiện và hồ sơ chứng minh giảm trừ gia cảnh    
3.    Công văn 230/TCT-KK của Tổng cục Thuế về tiền chậm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp    
4.    Công văn 238/TCT-TTKT 2024 chính sách thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết   
C.    ĐIỀU CẦN BIẾT THÊM    
1.    Công văn 257/TCT-CS của Tổng cục Thuế về chính sách thuế về điều kiện khấu trừ, hoàn thuế giá trị gia tăng    
2.    Công ty hết việc cho công nhân nghỉ có phải trả lương không?    
3.    Công văn 15/TCT-KK 2024 khai bổ sung tăng số thuế GTGT đề nghị hoàn với dự án đầu tư    

Đọc tiếp
Bản tin pháp luật tháng 12/2023

Bản tin pháp luật tháng 12/2023

Ngày đăng: 24/01/2024 04:55 PM

Đọc tiếp
Bản tin pháp luật tháng 09/2023

Bản tin pháp luật tháng 09/2023

Ngày đăng: 05/10/2023 09:43 AM

A. VĂN BẢN MỚI

1.      Áp thuế tối thiểu toàn cầu: cơ hội trong thách thức

2.      Nghị định 67/2023/NĐ-CP của Chính phủ quy định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc, bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng

3.      Nghị định 68/2023/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 115/2022 Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi

4.      Nghị định 70/2023/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 152/2020/NĐ-CP quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam

B. VĂN BẢN HƯỚNG DẪN

1.      Công văn 65202/CTHN-TTHT Hà Nội 2023 hướng dẫn thuế suất thuế GTGT theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP

2.      Công văn 65973/CTHN-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về việc kê khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp

3.      Khoản trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho có được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN không

4.      Hóa đơn bán hàng cho người nước ngoài

C. ĐIỀU CẦN BIẾT THÊM

1.      Công văn 63648/CTHN-TTHT Hà Nội 2023 xử lý hóa đơn có sai sót

2.      Công văn 67046/CTHN-TTHT năm 2023 về tiêu thức tên hàng hóa, dịch vụ trên hóa đơn giá trị gia tăng do Cục Thuế Thành phố Hà Nội ban hành

3.      Công văn 67047/CTHN-TTHT năm 2023 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế Thành phố Hà Nội ban hành

4.      Công văn 67051/CTHN-TTHT năm 2023 quy định về hóa đơn đối với sản xuất sản phẩm xuất dùng làm tài sản cố định cho chi nhánh do Cục Thuế Thành phố Hà Nội ban hành

5.         Phế liệu có được giảm thuế GTGT không?

Đọc tiếp
Bản tin pháp luật tháng 08/2023

Bản tin pháp luật tháng 08/2023

Ngày đăng: 06/09/2023 10:15 AM

A.    VĂN BẢN MỚI
1.    Quyết định 15/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định việc áp dụng thuế suất thông thường đối với hàng hóa nhập khẩu
2.    Quyết định 970/QĐ-TCT 2023 Quy trình kiểm tra thuế
3.    Quyết định 7785/QĐ-TLĐ 2023 sửa đổi Quyết định 6696/QĐ-TLĐ ngày 16/01/2023
4.    Nghị định 26/2023/NĐ-CP của Chính phủ Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan
5.    Nghị định 42/2023/NĐ-CP điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng
6.    Thông tư 34/2023/TT-BTC mức thu và sử dụng phí đủ điều kiện hoạt động quan trắc môi trường


B.    VĂN BẢN HƯỚNG DẪN
1.    Công văn 45193/CTHN-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án đầu tư mới trong khu công nghiệp
2.    Công văn 8732/CTTPHCM-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh về việc giảm 2% thuế giá trị gia tăng tại Nghị định 44/2023/NĐ-CP
3.    Công văn 51359/CTHN-TTHT Hà Nội 2023 sử dụng hóa đơn điện tử trong khu chế xuất khi thanh lý tài sản


C.    ĐIỀU CẦN BIẾT THÊM
1.    Công văn 2336/TCT-CS của Tổng cục Thuế về giải đáp chính sách tiền thuê đất
2.    Công văn 45194/CTHN-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về kê khai thuế thu nhập cá nhân cho người lao động
3.    Công văn 46972/CTHN-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về kê khai thuế giá trị gia tăng cho trụ sở chính và chi nhánh
4.    Công văn 3292/TCT-CS của Tổng cục Thuế về hóa đơn
5.    Công văn 59259/CTHN-TTHT Hà Nội 2023 lãi suất cho vay giữa các công ty liên kết

Đọc tiếp
Bản tin pháp luật tháng 07/2023

Bản tin pháp luật tháng 07/2023

Ngày đăng: 01/01/1970 08:00 AM

 

A VĂN BẢN MỚI

1 Nghị định tăng lương cơ sở lên 1,8 triệu đồng/tháng từ 01/7/2023

2 Nghị định 44/2023/NĐ-CP của Chính phủ quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết 101/2023/QH15 ngày 24/6/2023 của Quốc hội 

3 Thông tư 44/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp

B VĂN BẢN HƯỚNG DẪN

1 Công văn 42926/CTHN-TTHT Hà Nội 2023 thuế suất thuế GTGT hoạt động xuất khẩu

2 Công văn 43260/CTHN-TTHT Hà Nội 2023 thuế suất thuế GTGT dịch vụ cung cấp cho doanh nghiệp chế xuất 

C ĐIỀU CẦN BIẾT THÊM

1 Hợp đồng ký trước ngày 01/7/2023 nhưng kéo dài sau ngày 01/7/2023 thì áp dụng thuế GTGT 8% hay 10% 

Đọc tiếp
Bản tin pháp luật  tháng 01/2023

Bản tin pháp luật tháng 01/2023

Ngày đăng: 01/01/1970 08:00 AM

A.    VĂN BẢN MỚI

1.      Thông tư 31/2022/TT-BTC ngày 30/06/2022 do Bộ Tài Chính ban hành về việc danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam

2.      Nghị định 15/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 về việc áp dụng quy định về thuế suất thuế GTGT trên hóa đơn điện tử

B.     VĂN BẢN HƯỚNG DẪN

1.      Công văn 60513/CTHN-TTHT của Cục thuế TP. Hà Nội chính sách hoàn thuế GTGT trường hợp ủy thác xuất khẩu. 

2.      Công văn 60510/CTHN-TTHT chi phí được trừ khi tính thuế TNDN đối với khoản tài trợ UBND   

3.      Công văn 62543/CTHN-TTHT của Cục thuế TP. Hà Nội về chính sách thuế TNCN với chuyên gia nước ngoài 

C.    ĐIỀU CẦN BIẾT THÊM

1.      Quyết định 02/2022/QĐ-KTNN ngày 03/11/2022 do Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành Quy định về theo dõi, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán

2.      Công văn 59940/CTHN-TTHT ngày 06/12/2022 do Cục Thuế TP. Hà Nội ban hành về chính sách thuế đối với nhà thầu nước ngoài 

Đọc tiếp
Zalo
Hotline