Văn bản & Biểu mẫu

Email: info@kiemtoandaitin.com

Điện thoại: (028) 3500 4494

Thứ 2 - Thứ 6: 8h:00 - 17:00

Ngôn ngữ:
Văn bản & Biểu mẫu
Bản tin pháp luật tháng 09/2023

Bản tin pháp luật tháng 09/2023

Ngày đăng: 05/10/2023 09:43 AM

A. VĂN BẢN MỚI

1.      Áp thuế tối thiểu toàn cầu: cơ hội trong thách thức

2.      Nghị định 67/2023/NĐ-CP của Chính phủ quy định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc, bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng

3.      Nghị định 68/2023/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 115/2022 Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi

4.      Nghị định 70/2023/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 152/2020/NĐ-CP quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam

B. VĂN BẢN HƯỚNG DẪN

1.      Công văn 65202/CTHN-TTHT Hà Nội 2023 hướng dẫn thuế suất thuế GTGT theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP

2.      Công văn 65973/CTHN-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về việc kê khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp

3.      Khoản trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho có được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN không

4.      Hóa đơn bán hàng cho người nước ngoài

C. ĐIỀU CẦN BIẾT THÊM

1.      Công văn 63648/CTHN-TTHT Hà Nội 2023 xử lý hóa đơn có sai sót

2.      Công văn 67046/CTHN-TTHT năm 2023 về tiêu thức tên hàng hóa, dịch vụ trên hóa đơn giá trị gia tăng do Cục Thuế Thành phố Hà Nội ban hành

3.      Công văn 67047/CTHN-TTHT năm 2023 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế Thành phố Hà Nội ban hành

4.      Công văn 67051/CTHN-TTHT năm 2023 quy định về hóa đơn đối với sản xuất sản phẩm xuất dùng làm tài sản cố định cho chi nhánh do Cục Thuế Thành phố Hà Nội ban hành

5.         Phế liệu có được giảm thuế GTGT không?

Đọc tiếp
Bản tin pháp luật tháng 08/2023

Bản tin pháp luật tháng 08/2023

Ngày đăng: 06/09/2023 10:15 AM

A.    VĂN BẢN MỚI
1.    Quyết định 15/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định việc áp dụng thuế suất thông thường đối với hàng hóa nhập khẩu
2.    Quyết định 970/QĐ-TCT 2023 Quy trình kiểm tra thuế
3.    Quyết định 7785/QĐ-TLĐ 2023 sửa đổi Quyết định 6696/QĐ-TLĐ ngày 16/01/2023
4.    Nghị định 26/2023/NĐ-CP của Chính phủ Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan
5.    Nghị định 42/2023/NĐ-CP điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng
6.    Thông tư 34/2023/TT-BTC mức thu và sử dụng phí đủ điều kiện hoạt động quan trắc môi trường


B.    VĂN BẢN HƯỚNG DẪN
1.    Công văn 45193/CTHN-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án đầu tư mới trong khu công nghiệp
2.    Công văn 8732/CTTPHCM-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh về việc giảm 2% thuế giá trị gia tăng tại Nghị định 44/2023/NĐ-CP
3.    Công văn 51359/CTHN-TTHT Hà Nội 2023 sử dụng hóa đơn điện tử trong khu chế xuất khi thanh lý tài sản


C.    ĐIỀU CẦN BIẾT THÊM
1.    Công văn 2336/TCT-CS của Tổng cục Thuế về giải đáp chính sách tiền thuê đất
2.    Công văn 45194/CTHN-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về kê khai thuế thu nhập cá nhân cho người lao động
3.    Công văn 46972/CTHN-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về kê khai thuế giá trị gia tăng cho trụ sở chính và chi nhánh
4.    Công văn 3292/TCT-CS của Tổng cục Thuế về hóa đơn
5.    Công văn 59259/CTHN-TTHT Hà Nội 2023 lãi suất cho vay giữa các công ty liên kết

Đọc tiếp
Bản tin pháp luật tháng 07/2023

Bản tin pháp luật tháng 07/2023

Ngày đăng: 01/01/1970 08:00 AM

 

A VĂN BẢN MỚI

1 Nghị định tăng lương cơ sở lên 1,8 triệu đồng/tháng từ 01/7/2023

2 Nghị định 44/2023/NĐ-CP của Chính phủ quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết 101/2023/QH15 ngày 24/6/2023 của Quốc hội 

3 Thông tư 44/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp

B VĂN BẢN HƯỚNG DẪN

1 Công văn 42926/CTHN-TTHT Hà Nội 2023 thuế suất thuế GTGT hoạt động xuất khẩu

2 Công văn 43260/CTHN-TTHT Hà Nội 2023 thuế suất thuế GTGT dịch vụ cung cấp cho doanh nghiệp chế xuất 

C ĐIỀU CẦN BIẾT THÊM

1 Hợp đồng ký trước ngày 01/7/2023 nhưng kéo dài sau ngày 01/7/2023 thì áp dụng thuế GTGT 8% hay 10% 

Đọc tiếp
Bản tin pháp luật  tháng 01/2023

Bản tin pháp luật tháng 01/2023

Ngày đăng: 01/01/1970 08:00 AM

A.    VĂN BẢN MỚI

1.      Thông tư 31/2022/TT-BTC ngày 30/06/2022 do Bộ Tài Chính ban hành về việc danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam

2.      Nghị định 15/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 về việc áp dụng quy định về thuế suất thuế GTGT trên hóa đơn điện tử

B.     VĂN BẢN HƯỚNG DẪN

1.      Công văn 60513/CTHN-TTHT của Cục thuế TP. Hà Nội chính sách hoàn thuế GTGT trường hợp ủy thác xuất khẩu. 

2.      Công văn 60510/CTHN-TTHT chi phí được trừ khi tính thuế TNDN đối với khoản tài trợ UBND   

3.      Công văn 62543/CTHN-TTHT của Cục thuế TP. Hà Nội về chính sách thuế TNCN với chuyên gia nước ngoài 

C.    ĐIỀU CẦN BIẾT THÊM

1.      Quyết định 02/2022/QĐ-KTNN ngày 03/11/2022 do Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành Quy định về theo dõi, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán

2.      Công văn 59940/CTHN-TTHT ngày 06/12/2022 do Cục Thuế TP. Hà Nội ban hành về chính sách thuế đối với nhà thầu nước ngoài 

Đọc tiếp
Bản tin pháp luật tháng 12/2022

Bản tin pháp luật tháng 12/2022

Ngày đăng: 01/01/1970 08:00 AM

A.    VĂN BẢN MỚI.

1. Nghị định 91/2022/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 30/10/2022 sửa đổi, bổ sung một số phần Nghị định số 126/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 19/10/2020 quy định chi tiết một số phần của Luật quản lý thuế

2. Thông tư 12/2022/TT-NHNN của Ngân hàng nhà nước Việt Nam ban hành ngày 30/09/2022 hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với việc vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp. 

B.     VĂN BẢN HƯỚNG DẪN

1.      Công văn 4485/TCT-PC của Tổng cục thuế ban hành ngày 01/12/2022 về việc triển khai thực hiện Nghị định số 118/2021/NĐ-CP. 

2. Công văn 51206/CTHN-TTHT của Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành ngày 24/10/2022 về việc chi phí lãi vay được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN). 

3. Công văn 53393/CTHN-TTHT của Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành ngày 04/11/2022 về việc kê khai thuế giá trị gia tăng (GTGT) vãng lai. 

4. Công văn 53407/CTHN-TTHT của Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành ngày 04/11/2022 về kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) sau khi sáp nhập. 

5. Công văn 54309/CTHN-TTHT của Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành ngày 10/11/2022 về hoá đơn điện tử. 

C.    ĐIỀU CẦN BIẾT THÊM

1. Công văn 4613/TCHQ-TXNK của Tổng cục hải quan ban hành ngày 02/11/2022 về xử lý thuế hàng sản xuất xuất khẩu. 

2. Công văn 52118/CT-TTHT của Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành ngày 28/10/2022 về việc hồ sơ đăng ký người phụ thuộc thuế thu nhập cá nhân (TNCN). 

3. Công văn 53673/CTHN-TTHT của Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành ngày 07/11/2022 về việc thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đối với khoản hỗ trợ sinh con. 

4. Công văn 55346/CTHN-TTHT của Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành ngày 15/11/2022 về việc thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với hoạt động kinh doanh vận tải quốc tế. 

5. Quyết định 2317/QĐ-TCHQ của Tổng cục hải quan ban hành ngày 24/10/2022 hướng dẫn quy trình quản lý nợ thuế và khoản thu khác đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu. 

 

 

Đọc tiếp
Bản tin pháp luật tháng 11/2022

Bản tin pháp luật tháng 11/2022

Ngày đăng: 01/01/1970 08:00 AM

 A. VĂN BẢN MỚI 

    1. Quyết định số 19/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 22/9/2022 về quy định về chi phí quản lý bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm y tế (BHYT) giai đoạn 2022 – 2024 chính thức có hiệu lực.

    2. Quyết định số 2317/QĐ-TCHQ ngày 24/10/2022 của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy trình quản lý nợ thuế và khoản thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

    3. Nghị định 91/2022/NĐ-CP  ngày 30/10/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế.

B.  VĂN BẢN HƯỚNG DẪN 

   1. Công văn 3783/TCT-KK ngày 13/10/2022 về việc hoàn trả tiền thuế nộp thừa và tiền lãi do Tổng Cục thuế ban hành. 

   2. Công văn 49535/CTHN-TTHT ngày 13/10/2022 do Cục Thuế Tp Hà Nội ban hành về việc kê khai đối với hóa đơn điều chỉnh, thay thế.

   3. Công văn 49058/CTHN-TTHT ngày 11/10/2022 về việc chính sách thuế đối với khoản thưởng doanh số.

C.  ĐIỀU CẦN BIẾT THÊM 

  1. Mức đóng BHXH bắt buộc, BHTN, BHYT từ ngày 01/10/2022. 

  2. Công văn 50626/CTHN-TTHT  ngày 19/10/2022 do Cục Thuế Tp Hà Nội ban hành về việc  chính sách thuế khi nhận tiền tài trợ từ công ty ở nước ngoài.

 
 
Đọc tiếp
Bản tin pháp luật tháng 10/2022

Bản tin pháp luật tháng 10/2022

Ngày đăng: 01/01/1970 08:00 AM

 

I. VĂN BẢN MỚI

  1. Thông tư 41/2022/TT-BTC ngày 05/07/2022 do Bộ Tài chính ban hành về việc hướng dẫn Chế độ kế toán áp dụng cho các hoạt động xã hội, từ thiện.
  2. Nghị định số 49/2022/NĐ-CP ngày 29/07/22 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 12/2015/NĐ-CP, Nghị định số 100/2016/ NĐ-CP và Nghị định số 146/2017/ NĐ-CP.

II. VĂN BẢN HƯỚNG DẪN

  1. Công văn 46742/CTHN-TTHT ngày 23/09/2022 do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành về thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động môi giới hưởng hoa hồng.
  2. Công văn 46907/CTHN-TTHT ngày 26/09/2022 do Cục thuế Thành phố Hà Nội ban hành về việc xử lý hóa đơn có sai sót.
  3. Công văn 47147/CTHN-TTHT ngày 27/09/2022 của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc kê khai thuế GTGT đối với hóa đơn điện tử có ngày lập khác với ngày ký.

III. ĐIỀU CẦN BIẾT THÊM

  1. Nghị định số 65/2022/NĐ-CP ngày 16/09/2022 sửa đổi Nghị định 153/2020/NĐ-CP quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế.
  2. Quyết định 1521/QĐ-TCT ngày 22/09/2022 về Quy trình quản lý hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành.

 

 

Đọc tiếp
Bản tin pháp luật tháng 09/2022

Bản tin pháp luật tháng 09/2022

Ngày đăng: 01/01/1970 08:00 AM

A. VĂN BẢN MỚI

1. Thông tư 41/2022/TT-BTC ngày 05/07/2022 do Bộ Tài chính ban hành về việc hướng dẫn Chế độ kế toán áp dụng cho các hoạt động xã hội, từ thiện.
2. Nghị định số 49/2022/NĐ-CP ngày 29/07/22 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 12/2015/NĐ-CP, Nghị định số 100/2016/ NĐ-CP và Nghị định số 146/2017/ NĐ-CP.

B. VĂN BẢN HƯỚNG DẪN

1. Công văn 46742/CTHN-TTHT ngày 23/09/2022 do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành về thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động môi giới hưởng hoa hồng.

2. Công văn 46907/CTHN-TTHT ngày 26/09/2022 do Cục thuế Thành phố Hà Nội ban hành về việc xử lý hóa đơn có sai sót.

3. Công văn 47147/CTHN-TTHT ngày 27/09/2022 của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc kê khai thuế GTGT đối với hóa đơn điện tử có ngày lập khác với ngày ký.

C. ĐIỀU CẦN BIẾT THÊM

1. Nghị định số 65/2022/NĐ-CP ngày 16/09/2022 sửa đổi Nghị định 153/2020/NĐ-CP quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế.

2. Quyết định 1521/QĐ-TCT ngày 22/09/2022 về Quy trình quản lý hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành.

Đọc tiếp
Bản tin pháp luật tháng 08/2022

Bản tin pháp luật tháng 08/2022

Ngày đăng: 01/01/1970 08:00 AM

A.    VĂN BẢN MỚI

1. Quyết định 1421/QĐ-BTC ngày 15/7/2022 của Bộ Tài chính về việc công bố danh mục báo cáo định kỳ trong lĩnh vực thuế thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính. 

2. Nghị định 49/2022/NĐ-CP ngày 29/07/2022 của Chính phủ về sửa đổi Nghị định 209/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế giá trị gia tăng đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định 12/2015/NĐ-CP, Nghị định 100/2016/NĐ-CP và Nghị định 146/2017/NĐ-CP. 

3. Nghị định 51/2022/NĐ-CP ngày 08/8/2022 của Chính phủ ban hành về việc sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng xăng. 

4. Nghị định 53/2022/NĐ-CP ngày 15/08/2022 của Chính phủ ban hành về hướng dẫn Luật An ninh mạng. 

 

B.     VĂN BẢN HƯỚNG DẪN

1. Công văn 37371/CTHN-TTHT ngày 01/08/2022 của Cục Thuế TP Hà Nội ban hành về việc xuất hóa đơn điện tử theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP và Thông tư số 78/2021/TT-BTC. 

2. Công văn 37372/CTHN-TTHT ngày 01/08/2022 của Cục Thuế TP Hà Nội ban hành về việc kê khai thuế đối với nhà thầu nước ngoài. 

3. Công văn 3363/TCHQ-GSQL ngày 12/08/2022 của Tổng cục hải quan về việc nhập khẩu hàng hóa làm quà khuyến mại. 

4. Công văn 40222/CTHN-TTHT ngày 16/08/2022 của Cục thuế TP Hà Nội về xác định thu nhập chịu thuế TNCN từ quà tặng, trúng thưởng. 

5. Công văn 8042/BTC-TCHQ ngày 12/08/2022 của Bộ Tài chính ban hành về việc hóa đơn, chứng từ; liên quan đến hồ sơ hải quan phải nộp đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ. 

 

C.    ĐIỀU CẦN BIẾT THÊM

1. Công văn 37870/CTHN-TTHT ngày 03/08/2022 của Cục thuế TP Hà Nội về chính sách thuế khi thuê người lao động nước ngoài. 

2. Thông tư 39/2022/TT-BTC ngày 24/06/2022 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số điều của Nghị định 121/2021/NĐ-CP ngày 27/12/2021 của Chính phủ về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài. 

3. Công văn 2831/TCT-TTKT ngày 04/08/2022 của Tổng cục thuế về việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý thuế đối với xe ô tô, xe gắn máy nhập khẩu, tạm nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại. 

Đọc tiếp
Zalo
Hotline