Văn bản & Biểu mẫu

Email: info@kiemtoandaitin.com

Điện thoại: (028) 3500 4494

Thứ 2 - Thứ 6: 8h:00 - 17:00

Ngôn ngữ:
Văn bản & Biểu mẫu
Bản tin pháp luật tháng 06/2024

Bản tin pháp luật tháng 06/2024

Ngày đăng: 04/07/2024 02:26 PM

A. VĂN BẢN MỚI 

1.    Nghị định 64/2024/NĐ-CP gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT, TNDN, TNCN, tiền thuê đất trong năm 2024.

2.    Nghị định 65/2024/NĐ-CP gia hạn thời hạn nộp thuế TTĐB đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước. 

3.    Dự thảo Nghị quyết giảm thuế GTGT 6 tháng cuối năm 2024. 

B. VĂN BẢN HƯỚNG DẪN.

1.   Công văn 27296/CTHN-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về chính sách thuế đối với khoản lãi vay 

2.    Công văn 2728/CTQNG-TTHT của Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi về việc hướng dẫn khai bổ sung thuế giá trị gia tăng đầu vào bỏ sót .

3.    Công văn 2353/TCT-CS 2024 về thuế giá trị gia tăng.

4.    Công văn 2285/CTHYE-TTHT của Cục thuế tỉnh Hưng Yên về chi phí khấu hao khi đầu tư nâng cấp tài sản cố định.

C. ĐIỀU CẦN BIẾT THÊM.

1.   Công văn 4371/CTDAN-TTHT của Cục Thuế Thành phố Đà Nẵng về lập hóa đơn đối với hoạt động góp vốn kinh doanh

2.   Công văn 33314/CTHN-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về việc xuất hóa đơn cho thuê lại đất gắn với cơ sở hạ tầng.

3.   Công văn 15340/CTBDU-TTHT của Cục Thuế tỉnh Bình Dương về việc xuất hóa đơn trả hàng.

4.   Công văn 15344/CTBDU-TTHT của Cục Thuế tỉnh Bình Dương về việc viết tắt địa chỉ trên hóa đơn.

Đọc tiếp
Bản tin pháp luật tháng 05/2024

Bản tin pháp luật tháng 05/2024

Ngày đăng: 06/06/2024 04:31 PM

Đọc tiếp
Bản tin pháp luật tháng 01/2024

Bản tin pháp luật tháng 01/2024

Ngày đăng: 06/02/2024 06:27 PM

A.    VĂN BẢN MỚI    
1.    Nghị quyết 42/2023/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn    
2.    Nghị định số 94/2023/NĐ-CP quy định chính sách giảm thuế GTGT theo Nghị quyết số 110/2023/QH15   
3.    Quyết định 22/QĐ-TCT 2024 Chương trình khung cập nhật kiến thức hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế    
B.    VĂN BẢN HƯỚNG DẪN
1.    Công ty liên doanh có vốn đầu tư về việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sơ thuế toàn cầu    
2.    Công văn 46974/CTHN-TTHT Hà Nội 2023 điều kiện và hồ sơ chứng minh giảm trừ gia cảnh    
3.    Công văn 230/TCT-KK của Tổng cục Thuế về tiền chậm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp    
4.    Công văn 238/TCT-TTKT 2024 chính sách thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết   
C.    ĐIỀU CẦN BIẾT THÊM    
1.    Công văn 257/TCT-CS của Tổng cục Thuế về chính sách thuế về điều kiện khấu trừ, hoàn thuế giá trị gia tăng    
2.    Công ty hết việc cho công nhân nghỉ có phải trả lương không?    
3.    Công văn 15/TCT-KK 2024 khai bổ sung tăng số thuế GTGT đề nghị hoàn với dự án đầu tư    

Đọc tiếp
Bản tin pháp luật tháng 12/2023

Bản tin pháp luật tháng 12/2023

Ngày đăng: 24/01/2024 04:55 PM

Đọc tiếp
Bản tin pháp luật tháng 09/2023

Bản tin pháp luật tháng 09/2023

Ngày đăng: 05/10/2023 09:43 AM

A. VĂN BẢN MỚI

1.      Áp thuế tối thiểu toàn cầu: cơ hội trong thách thức

2.      Nghị định 67/2023/NĐ-CP của Chính phủ quy định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc, bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng

3.      Nghị định 68/2023/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 115/2022 Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi

4.      Nghị định 70/2023/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 152/2020/NĐ-CP quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam

B. VĂN BẢN HƯỚNG DẪN

1.      Công văn 65202/CTHN-TTHT Hà Nội 2023 hướng dẫn thuế suất thuế GTGT theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP

2.      Công văn 65973/CTHN-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về việc kê khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp

3.      Khoản trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho có được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN không

4.      Hóa đơn bán hàng cho người nước ngoài

C. ĐIỀU CẦN BIẾT THÊM

1.      Công văn 63648/CTHN-TTHT Hà Nội 2023 xử lý hóa đơn có sai sót

2.      Công văn 67046/CTHN-TTHT năm 2023 về tiêu thức tên hàng hóa, dịch vụ trên hóa đơn giá trị gia tăng do Cục Thuế Thành phố Hà Nội ban hành

3.      Công văn 67047/CTHN-TTHT năm 2023 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế Thành phố Hà Nội ban hành

4.      Công văn 67051/CTHN-TTHT năm 2023 quy định về hóa đơn đối với sản xuất sản phẩm xuất dùng làm tài sản cố định cho chi nhánh do Cục Thuế Thành phố Hà Nội ban hành

5.         Phế liệu có được giảm thuế GTGT không?

Đọc tiếp
Zalo
Hotline