Bản tin pháp luật tháng 03/2024

Email: info@kiemtoandaitin.com

Điện thoại: (028) 3500 4494

Thứ 2 - Thứ 6: 8h:00 - 17:00

Ngôn ngữ:
Bản tin pháp luật tháng 03/2024
Download tài liệu

A. VĂN BẢN MỚI

1.  Khấu trừ bảo hiễm xã hội đã nộp ở nước ngoài

2.  Công văn số 955/TCT-CS về hóa đơn điện tử

3.  Công văn 10480/CTHN-TTHT hướng dẫn về nội dung của hóa đơn

B. VĂN BẢN HƯỚNG DẪN

1. Công văn số 8983/CTHN-TTHT chính sách thuế hoạt động chuyển nhượng, cho tặng vốn

2. Công văn số 8974/CTHN-TTHT về chính sách thuế TNDN, TNCN

C. ĐIỀU CẦN BIẾT THÊM

1. Công văn số 9579/CTHN-TTHT về việc hướng dẫn chuyển lỗ sau khi chi nhánh chấm dứt hoạt động

2.  Công văn số 658/TCT-CS về chính sách Giấy xác nhận ưu đãi sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển là cơ sở để áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo điều kiện công nghiệp hỗ trợ

Chia sẻ:
Bài viết khác:
Zalo
Hotline