Bản tin pháp luật tháng 09/2023

Email: info@kiemtoandaitin.com

Điện thoại: (028) 3500 4494

Thứ 2 - Thứ 6: 8h:00 - 17:00

Ngôn ngữ:
Bản tin pháp luật tháng 09/2023
Download tài liệu

A. VĂN BẢN MỚI

1.      Áp thuế tối thiểu toàn cầu: cơ hội trong thách thức

2.      Nghị định 67/2023/NĐ-CP của Chính phủ quy định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc, bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng

3.      Nghị định 68/2023/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 115/2022 Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi

4.      Nghị định 70/2023/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 152/2020/NĐ-CP quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam

B. VĂN BẢN HƯỚNG DẪN

1.      Công văn 65202/CTHN-TTHT Hà Nội 2023 hướng dẫn thuế suất thuế GTGT theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP

2.      Công văn 65973/CTHN-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về việc kê khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp

3.      Khoản trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho có được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN không

4.      Hóa đơn bán hàng cho người nước ngoài

C. ĐIỀU CẦN BIẾT THÊM

1.      Công văn 63648/CTHN-TTHT Hà Nội 2023 xử lý hóa đơn có sai sót

2.      Công văn 67046/CTHN-TTHT năm 2023 về tiêu thức tên hàng hóa, dịch vụ trên hóa đơn giá trị gia tăng do Cục Thuế Thành phố Hà Nội ban hành

3.      Công văn 67047/CTHN-TTHT năm 2023 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế Thành phố Hà Nội ban hành

4.      Công văn 67051/CTHN-TTHT năm 2023 quy định về hóa đơn đối với sản xuất sản phẩm xuất dùng làm tài sản cố định cho chi nhánh do Cục Thuế Thành phố Hà Nội ban hành

5.         Phế liệu có được giảm thuế GTGT không?

Chia sẻ:
Bài viết khác:
Zalo
Hotline