Bản tin pháp luật tháng 05/2022

Email: info@kiemtoandaitin.com

Điện thoại: (028) 3500 4494

Thứ 2 - Thứ 6: 8h:00 - 17:00

Ngôn ngữ:
Bản tin pháp luật tháng 05/2022
Download tài liệu

A. VĂN BẢN MỚI.

1.  Nghị định 32/2022/NĐ-CP của Chính phủ về việc gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước. 

2. Nghị định 38/2022/NĐ-cp về lương tối thiểu vùng năm 2022 cho đối tượng là người lao động làm việc theo hợp đồng lao động và người lao động đã qua đào tạo. Theo đó, lương tối thiểu sẽ được quy định theo tháng và theo giờ với mức tăng bình quân 6%. 

3. Nghị định 41/2022/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ và Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ quy định chính sách miễn, giảm thuế theo nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. 

4. Quyết định 1607/QĐ-BQP của Bộ Quốc Phòng  về việc ban hành Quy chế kiểm toán nội bộ của Bộ Quốc phòng. 

5. Thông tư 21/2021/TT-BNNPTNT quy định về phân loại doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu gỗ do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành. 

B. VĂN BẢN HƯỚNG DẪN.

1. Công văn 1399/LĐTBXH-VL – Về việc tiếp nhận và giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp trên cổng dịch vụ công quốc gia. 

2. Công văn số 1606/TCHQ – TXNK Xử lý thuế đối với hàng hóa thuế gia công lại, nhưng không có cơ sở sản xuất gia công. 

C. ĐIỀU CẦN BIẾT THÊM. 

1. Thông tư 24/2022/TT-BTC Sửa đổi, Bổ sung thông tư số 48/2019/TT-BTC hướng dẫn việc trích lập và xử lý các khoản dự phòng tại doanh nghiệp. 

2. Quyết định 633/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược kế toán - kiểm toán đến năm 2030. 

Chia sẻ:
Bài viết khác:
Zalo
Hotline