Bản tin pháp luật tháng 10/2022

Email: info@kiemtoandaitin.com

Điện thoại: (028) 3500 4494

Thứ 2 - Thứ 6: 8h:00 - 17:00

Ngôn ngữ:
Bản tin pháp luật tháng 10/2022
Download tài liệu

I. VĂN BẢN MỚI

  1. Thông tư 41/2022/TT-BTC ngày 05/07/2022 do Bộ Tài chính ban hành về việc hướng dẫn Chế độ kế toán áp dụng cho các hoạt động xã hội, từ thiện.
  2. Nghị định số 49/2022/NĐ-CP ngày 29/07/22 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 12/2015/NĐ-CP, Nghị định số 100/2016/ NĐ-CP và Nghị định số 146/2017/ NĐ-CP.

II. VĂN BẢN HƯỚNG DẪN

  1. Công văn 46742/CTHN-TTHT ngày 23/09/2022 do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành về thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động môi giới hưởng hoa hồng.
  2. Công văn 46907/CTHN-TTHT ngày 26/09/2022 do Cục thuế Thành phố Hà Nội ban hành về việc xử lý hóa đơn có sai sót.
  3. Công văn 47147/CTHN-TTHT ngày 27/09/2022 của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc kê khai thuế GTGT đối với hóa đơn điện tử có ngày lập khác với ngày ký.

III. ĐIỀU CẦN BIẾT THÊM

  1. Nghị định số 65/2022/NĐ-CP ngày 16/09/2022 sửa đổi Nghị định 153/2020/NĐ-CP quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế.
  2. Quyết định 1521/QĐ-TCT ngày 22/09/2022 về Quy trình quản lý hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành.
Chia sẻ:
Bài viết khác:
Zalo
Hotline