Bản tin pháp luật tháng 11/2022

Email: info@kiemtoandaitin.com

Điện thoại: (028) 3500 4494

Thứ 2 - Thứ 6: 8h:00 - 17:00

Ngôn ngữ:
Bản tin pháp luật tháng 11/2022
Download tài liệu

A. VĂN BẢN MỚI 

    1. Quyết định số 19/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 22/9/2022 về quy định về chi phí quản lý bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm y tế (BHYT) giai đoạn 2022 – 2024 chính thức có hiệu lực 

    2. Quyết định số 2317/QĐ-TCHQ ngày 24/10/2022 của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy trình quản lý nợ thuế và khoản thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu 

    3. Nghị định 91/2022/NĐ-CP  ngày 30/10/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế 

B.  VĂN BẢN HƯỚNG DẪN 

   1. Công văn 3783/TCT-KK ngày 13/10/2022 về việc hoàn trả tiền thuế nộp thừa và tiền lãi do Tổng Cục thuế ban hành 

   2. Công văn 49535/CTHN-TTHT ngày 13/10/2022 do Cục Thuế Tp Hà Nội ban hành về việc kê khai đối với hóa đơn điều chỉnh, thay thế 

   3. Công văn 49058/CTHN-TTHT ngày 11/10/2022 về việc chính sách thuế đối với khoản thưởng doanh số 

C.  ĐIỀU CẦN BIẾT THÊM 

  1. Mức đóng BHXH bắt buộc, BHTN, BHYT từ ngày 01/10/2022 

  2. Công văn 50626/CTHN-TTHT  ngày 19/10/2022 do Cục Thuế Tp Hà Nội ban hành về việc  chính sách thuế khi nhận tiền tài trợ từ công ty ở nước ngoài 

 
Chia sẻ:
Bài viết khác:
Zalo
Hotline