Bản tin pháp luật tháng 12/2022

Email: info@kiemtoandaitin.com

Điện thoại: (028) 3500 4494

Thứ 2 - Thứ 6: 8h:00 - 17:00

Ngôn ngữ:
Bản tin pháp luật tháng 12/2022
Download tài liệu

 

A.    VĂN BẢN MỚI.

1. Nghị định 91/2022/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 30/10/2022 sửa đổi, bổ sung một số phần Nghị định số 126/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 19/10/2020 quy định chi tiết một số phần của Luật quản lý thuế.

2. Thông tư 12/2022/TT-NHNN của Ngân hàng nhà nước Việt Nam ban hành ngày 30/09/2022 hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với việc vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp. 

B.     VĂN BẢN HƯỚNG DẪN

1.      Công văn 4485/TCT-PC của Tổng cục thuế ban hành ngày 01/12/2022 về việc triển khai thực hiện Nghị định số 118/2021/NĐ-CP. 

2. Công văn 51206/CTHN-TTHT của Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành ngày 24/10/2022 về việc chi phí lãi vay được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN). 

3. Công văn 53393/CTHN-TTHT của Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành ngày 04/11/2022 về việc kê khai thuế giá trị gia tăng (GTGT) vãng lai. 

4. Công văn 53407/CTHN-TTHT của Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành ngày 04/11/2022 về kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) sau khi sáp nhập. 

5. Công văn 54309/CTHN-TTHT của Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành ngày 10/11/2022 về hoá đơn điện tử. 

C.    ĐIỀU CẦN BIẾT THÊM

1. Công văn 4613/TCHQ-TXNK của Tổng cục hải quan ban hành ngày 02/11/2022 về xử lý thuế hàng sản xuất xuất khẩu. 

2. Công văn 52118/CT-TTHT của Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành ngày 28/10/2022 về việc hồ sơ đăng ký người phụ thuộc thuế thu nhập cá nhân (TNCN). 

3. Công văn 53673/CTHN-TTHT của Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành ngày 07/11/2022 về việc thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đối với khoản hỗ trợ sinh con. 

4. Công văn 55346/CTHN-TTHT của Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành ngày 15/11/2022 về việc thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với hoạt động kinh doanh vận tải quốc tế. 

5. Quyết định 2317/QĐ-TCHQ của Tổng cục hải quan ban hành ngày 24/10/2022 hướng dẫn quy trình quản lý nợ thuế và khoản thu khác đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu. 

Chia sẻ:
Bài viết khác:
Zalo
Hotline